SEN 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders öncelikli olarak, enerji ticareti ve risk yönetimi disiplininde yer alan kavramlar ile bu alanlardaki gerçek hayat uygulamaları üzerine odaklanacaktır. Ders ayrıca, elektrik sektöründe hali hazırda çalışan ya da çalışmak isteyen katılımcılar için gerek profesyonel, gerekse akademik kariyer yolunda bir motivasyon ve teşvik sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Bu sebeple ders kapsamında, enerji ticareti ve risk yönetimi alanındaki gerçek hayat örnekleri, uygulamaları ve problemleri ele alınacaktır. Ders boyunca öğrenilen kavram, teori vb. bilginin uygulanması ve öğrencilerin deneyim kazanması kapsamında ise, aktif bir online elektrik ticareti oyununun da yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • elektrik piyasalarının genel yapısını açıklayabilecektir..
  • elektrik ticaretinin temel prensipleri ile elektrik piyasasındaki fiyat oluşumunu anlayabilecektir.
  • temel elektrik fiyat ve talep tahminlemesi modellerini kavrayabilecektir.
  • elektrik ticareti piyasası ile ilintili kavramlar ve ürünleri tanıyabilecektir.
  • risk yönetimi modellerinin elektrik piyasası ve karbon piyasası uygulamalarını analiz edebilecektir.
  • elektrik piyasasında yatırım fırsatları ve stratejilerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders küresel elektrik piyasalarının temelleri ve mevcut yapısına öncelikli olarak değinirken; elektrik piyasası fiyat oluşumunu etkileyen temel faktörleri de analiz ve modellemeler yoluyla inceleyecektir. Ders kapsamında ayrıca, enerji ticaretinin yapıldığı piyasalar ve elektrik piyasalarının yanı sıra karbon piyasalarında portföy ve risk yönetimi prensipleri ve örnek uygulamaları detaylı olarak incelenecektir. Teorik bilgilerin uygulanabilirliğini pekiştirmek adına dizayn edilen online ticaret oyunu da, dönem boyunca öğrenciler tarafından aktif olarak oynanmaya devam edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik Piyasalarına Giriş: Temel Kavramlar ve Mevcut Yapı Konuyla ilgili makaleler
2 Elektrik Piyasalarında Fiyat Oluşumu, Analizi ve Modellemesi Konuyla ilgili makaleler
3 Elektrik Fiyatlarını Belirleyen ve Etkileyen Temel Faktörler Konuyla ilgili makaleler
4 Enerji Ticareti I: Ticaret Piyasaları, Takas ve Ticari Ürünler Konuyla ilgili makaleler
5 Enerji Ticareti II: Online Ticaret Oyununa Giriş Ders notları ve sunumlar
6 Varlık Bazlı ve Spekülatif Ticaret Ders notları ve sunumlar
7 ARASINAV
8 Elektrik Portföyü Yönetimi I Ders notları ve sunumlar
9 Elektrik Portföyü Yönetimi II Ders notları ve sunumlar
10 Elektrik Piyasalarında Risk Yönetimi I Ders notları ve sunumlar
11 Elektrik Piyasalarında Risk Yönetimi II Ders notları ve sunumlar
12 Proje Sunumları I
13 Proje Sunumları II
14 Elektrik Piyasalarında Yatırım Fırsatları ve Stratejileri Konuyla ilgili makaleler
15 Küresel Karbon Piyasaları, Karbon Ticareti ve Risk Yönetimi Konuyla ilgili makaleler
16 Online Ticaret Oyunu: Sonuçlar ve Tartışma, Kazananın Açıklanması

 

Ders Kitabı Konuyla ilgili makaleler, ders notları ve powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
32
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest