Ders İçerikleri - Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

SEN 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji, İklim Değişikliği ve Çevre
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ileri düzey ders, yüksek lisans öğrencilerine iklim değişikliği ve enerji konuları arasındaki ilişki üzerine eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, ders kapsamında iklim değişikliği konularının ekonomik, politik ve çevresel bir perspektiften analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küresel ısınma, enerji ve çevre ilişkileri kapsamında iklim değişikliğinin tarhisel arkaplanını tanımlayabilecektir.
  • İklim değişikliği konularında Türkiye'nin pozisyonunu tartışabilecektir.
  • Karbon piyasalarının yapısını ve bu piyasalarda yaşanan gelişmeleri analiz edebilecektir.
  • İklim değişikliği üzerine yapılan uluslararası müzakereleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, iklim değişikiği, enerji ve çevre konularını eleştirel olarak analiz edebilmek için tasarlanmıştır. Ders kapsamında işlenecek konular, ekonomik ve politik bakış açılarıyla ele alınacaktır. Bu bağlamda, iklim değişikliği müzakereleri ve karbon piyasalarında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye Elektrik Piyasasının Yapısı & Enerji Ekonomisi I Ders Notları ve Sunumlar
2 Enerji Ekonomisi II Ders Notları ve Sunumlar
3 Enerji Ticareti ve Portföy Yönetimi Ders Notları ve Sunumlar
4 Yenilenebilir Enerji Piyasası, Temiz Enerji Teknolojileri ve Çevresel Piyasalar Ders Notları ve Sunumlar
5 İklim Değişikliği, Kyoto ve Karbon Piyasaları Ders Notları ve Sunumlar
6 Karbon Ticareti ve İşletmesi Ders Notları ve Sunumlar
7 ARASINAV
8 Öğrenci Sunumları
9 Tarihsel Arkaplan: Enerji, Çevre ve Kalkınma Sunumlar ve Tartışmalar
10 Türkiye Enerji Piyasaları: Statü, Yapı, Gelişmeler ve Çevresel Etki Sunumlar ve Tartışmalar
11 Vaka Çalışması- Güç Santrali Teknolojisi, Çevresel Yönetim; Gözlemleme, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sunumlar ve Tartışmalar
12 Vaka Çalışması- Güç Santrali Teknolojisi, Çevresel Yönetim; Gözlemleme, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sunumlar ve Tartışmalar
13 Türkiye’de Enerji Politikalarının ve Projelerinin Geleceği Sunumlar ve Tartışmalar
14 Yeşil Devrim ve Uygulamaları- Teşvik Mekanizmaları Sunumlar ve Tartışmalar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders notları ve PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
45
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
27
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
30
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.