SEN 554 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 554
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı The aim of the course is to examine the essential technology, processes and policies related to energy distribution. Different energy resources will be analyzed and transportation of energy sources according to usage area will be examined. The energy distribution issue will be evaluated from logistics management perspective. The problems that are faced in energy distribution and the solutions for these are also included in the content of the course. Students will gain better understanding of the transportation of energy in general.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • students are expected to the issues of learn oil and natural gas sector
  • students are expected to learn the issues of renewable energy and sources, waste management of nuclear energy
  • students are expected to learn the issues of electricity issue
  • students are expected to learn crisis and hazards managements in energy from logistics point of view
  • students are expected to learn the issues of supply-demand management; modeling and demand forecasting
  • students are expected to learn the issues of 6. Total cost minimization , pipeline tariffs, min –max rates, costs, contracts, insurance, pricing, trading.
Ders Tanımı This advanced course is designed to analyze energy transportation and logistic management from innovative perspective

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Logistics and supply chain management No Assigned Readings
2 Introduction, Energy Overview “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
3 Energy and LSCM overview (upstream, midstream. Downstream, primary energy, secondary energy –upstream idstream) a. Marine transportation b. Pipelines c. Global fortune 500 companies (energy companies logistics comapanies) “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
4 Upstream (exploration, develeopment, production) “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
5 Fosil fuels oil and natural gas sector upstream activities, processes “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
6 Renewables and nuclear “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
7 Electricity “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
8 Midstream “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
9 Fosil fuels oil and natural gas sector upstream activities, processes “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
10 Renewables and Nuclear Energy “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
11 Electricity “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
12 Downstream “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
13 Fosil fuels oil and natural gas sector upstream activities, processes “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
14 Renewables and Nuclear Energy “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
15 Electricity “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Lecture notes based on the above subjects and related presentation material
Önerilen Okumalar/Materyaller “Energy Management Handbook” by Turner and Doty, CRC pres, 6th Edition, (2006), ISBN: 0881735426; “Sustainable Energy Choosing Among Options” by Tester, Drake, Driscoll, Golay, Peters. MIT Press, (2005), ISBN:0262201534; Energy, its Use and the Environment, 4th Edition, Hinrichs & Kleinbach, Thompson Biiks/Cole,2006; Out of Gas: The End of the Age of Oil, Norton, NY, 2004; Hubbert’s Peak: The Impending World Oil Shortage, Princeton, Princeton NJ,2001; Donald Janelle and Michel Beuthe, “Globalization and Research Issues in Transportation”, Journal of Transport Geography, Vol 5, No 3 (September 1997), 199206 (Online Science Direct); David Greene. "Transportation and Energy". Transportation Quarterly Vol.48, No.1 (Winter, 1994), pp. 91101.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
27
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest