SEN 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büyük Güçler ve Enerji Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı endüstriyel çağın başlamasından bu yana Büyük Güçler’in en önemli stratejilerini şekillendiren enerji kaynaklarının nasıl takip edildiği, üretildiği ve korunduğu konusunda genel bir bakış açısı oluşturmaktır. Tartışılacak konular arasında, 19. yüzyılda kömür rezervlerinin korunması ve kontrolünün İngiliz, Fransız ve Alman stratejilerini şekillendirmesi ve 19. yüzyılın sonlarına doğru stratejik enerji kaynağı olarak petrolün kömürün yerini alması yer almaktadır. 20. yüzyıldaki Büyük Güçler arasında ilişkiler enerji kaynaklarının kontrolü açısından incelenmektedir ve bunun iki dünya savaşında da Büyük Güçler arasındaki anlaşmazlıklarda oynadığı rol önemle dikkate alınacaktır. Büyük Güçler’in 21. yüzyıldaki çağdaş stratejileri, enerji kaynaklarının kıtlığının kontrolü konusundaki endişelerle nasıl şekillendikleri ve dünyanın yavaşça fosil yakıtlardan uzaklaşmasıyla gelecekte neler olacağı konusu da dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Büyük Güçler’in üst düzey stratejileri ve enerji politikaları arasındaki etkileşim konusunda daha iyi bir fikir elde etme,
  • Bu dinamiklerin işbirliklerini ve aralarındaki anlaşmazlıkları nasıl etkilediğini tanımla ve analiz etme,
  • Enerji alanındaki değişen trendleri inleme ve,
  • Bu trendlerin doğrultusunda uluslararası çevredeki yeni modelleri ve yapısal değişiklikleri tahmin edebilme gibi konularda bilgi sahibi olabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı endüstriyel çağın başlamasından bu yana Büyük Güçler’in en önemli stratejilerini şekillendiren enerji kaynaklarının nasıl takip edildiği, üretildiği ve korunduğu konusunda genel bir bakış açısı oluşturmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Büyük Strateji nedir? Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
3 Büyük strateji ve enerji kaynakları arasındaki bağlantıyı anlamak Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
4 19. yy’da Büyük Güçler ve Enerji Kaynakları İçim Mücadele I Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
5 19. yy’da Büyük Güçler ve Enerji Kaynakları İçim Mücadele II Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
6 İlk ödev teslimi Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
7 Petrol Çağı’nın ortaya çıkışı Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
8 20. yy’da Büyük Güçler ve Enerji Kaynakları İçim Mücadele Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
9 20. yy’da Büyük Güçler ve Enerji Kaynakları İçim Mücadele Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
10 İkinci ödev teslimi Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
11 Büyük Güçlerin Bugünkü Stratejileri: Çağdaş Değerlendirme I Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
12 Büyük Güçlerin Bugünkü Stratejileri: Çağdaş Değerlendirme II Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
13 21. yy’da Büyük Güçler ve Enerji Politikaları Daniel Yergin, The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993, 9780671799328
14 Tekrar
15 Üçüncü ödev teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, 1998, 9780465027262

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
12
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
39
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest