SEN 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Düzey Enerji Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 557
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, yüksek lisans öğrencilerine yerel ve uluslararası enerji konularında bir takım olarak proje yapmayı öğretmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Proje konuları yerel bir enerji projesinden uluslararası enerji güvenliği ve jeopolitikasına kadar program boyunca tartışılan her konuyu kapsayabilir. Takım çalışması öğrencilerin, proje teklifi, literatür tarama, veri toplama ve işleme, raporlama ve sunum yapma aşamalarını birlikte geçerek bu sayede proje yönetimi ile ilgili yeteneklerini geliştirecektir. Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanması öğrencilerin ileri düzey enerji konularındaki yetkinliklerinin bir göstergesi olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yerel ve uluslararası enerji ile ilgili ileri düzey konular hakkında görüş belirtebilecektir.
  • Enerji güvenliği ve jeopolitik konusunda analitik bir yaklaşıma sahip olacaktır.
  • İletişim bilgilerini geliştirebilecektir.
  • Pratik ve teknik bilgiler kazanabilecektir.
  • Proje yönetimi becerilerini geliştirebilecektir.
  • Gerçek veriler ve örnekler üzerinde çalışarak çözüm üretme becerilerini geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Takım çalışması kapsamında üç (en fazla dört) kişiden oluşan gruplar yerel bir enerji projesinden uluslararası enerji güvenliği ve jeopolitikasına kadar program boyunca tartışılan konularla ilgili uygun bir araştırma konusu seçerek bir danışman rehberliğinde proje hazırlayacaklar ve dönem sonunda bu projenin sunumunu gerçekleştireceklerdir. İdeal olan bir projede, öğrencilerin enerji ile ilgili ileri düzey konularda teorik ve pratik bilgilerini ortak bir zeminde birleştirerek analitik bir yaklaşımla ve farklı bir bakış açısıyla çalışmaları beklenmektedir. Öğrenciler dönem boyunca proje yönetimi becerilerini geliştirebilmek için literatür tarama, veri toplama ve işleme, raporlama ve sunum yapma aşamalarını geçmektedirler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Araştırma Sorularının ve Olası Araştırma Konularının Tartışılması Yerel ve uluslararası enerji ile ilgili temel ve güncel konularla ilgili ders notları
3 Araştırma Konusu Geliştirme ve Analitik Yaklaşım Yolları Microsoft Office Programları, Literatür Tarama, Veri Toplama ve İşleme Yöntemleri ile ilgili ders notları
4 Proje Grubu Atamaları Proje Seçimi ve Takım Oluşturma
5 Proje Gereksinimlerini Tespiti ve Proje Yönetimine Giriş Danışmanlar ile haftalık toplantı
6 15 dakikalık proje öneri sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
7 15 dakikalık proje öneri sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
8 Sınıf içi proje aktiviteleri Proje önerilerinin revizyonu
9 Proje başlangıcı ve uygulama Danışmanlar ile haftalık toplantı
10 Proje gelişme raporu yazma Danışmanlar ile haftalık toplantı
11 20 dakikalık proje gelişmelerinin sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
12 20 dakikalık proje gelişmelerinin sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
13 Proje performans yönetimi Gelişme raporlarının revizyonu
14 30 dakikalık dönem raporu sunumları Danışmanlar ile haftalık toplantı
15 30 dakikalık dönem raporu sunumları Danışmanlar ile haftalık toplantı
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Ders notları ve Powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
12
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
37
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest