FFD 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Semineri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 505
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencileri tasarımın geniş alanı ile tanıştırmak; onların kendi araştırma alanlarına odaklanmasını ve buna bağlı olarak tez konularına yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu seminer dersi, tasarım alanı konularına dair okuma ve tartışmaları ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinin kendi alanları ile ilgili yaptıkları sunum ve dersleri içermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler farklı tasarım alanları arasında bağlantılar kurabileceklerdir.
  • Öğrenciler farklı alanlardaki tasarım araştırmalarının temel paradigmalarını ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler kendilerine ait bir tez araştırmasının konusunu ve sınırlarını belirleyebileceklerdir.
  • Öğrenciler sunumlarda ve akademik ortamlarda geçerli olan eleştirel tartışma dilini, yaptıkları yorum ve yönelttikleri sorular aracılığıyla uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler farklı bağlamlarda yazılmış çeşitli metinler arasındaki yaklaşım farklarını eleştirel bir gözle değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu seminer dersinin özündeki yaklaşım, Fakülte ve Yüksek Lisans programının eğitim kadrosundaki ve dolayısıyla da farklı tasarım alanlarının entegrasyonundaki özgünlüğü vurgulamaktır. Dersin temel içeriği, tasarıma insan çevresini yaratan ve örgütleyen düşünce ve pratikleri birleştiren tümden-kapsayıcı bir alan olarak yaklaşmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin içeriği. Ödev-1’in verilmesi. Hazırlık yok
2 Öğrencilerin kendi araştırma konuları için sınıf çalışması. Tasarım makaleleri ve kitapları, tasarım konferansları, GSTF’nin öğretim elemanları ile ilgili tartışma. Etkin Okuma: Başlık üzerinden inceleme, bilgiyi çekip çıkarma, tarama ve arama. Bir metnin potansiyel yararlılığını değerlendirme ve Index kullanımı. Ödev-1 (Okuma ödevi): John Heskett (2002), Design: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
3 Öğrencilerin kendi araştırma konuları için sınıf çalışması. Tasarım makaleleri ve kitapları, tasarım konferansları, GSTF’nin öğretim elemanları ile ilgili tartışma. Ödev-1 (Okuma ödevi): John Heskett (2002), Design: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
4 Ödev-1’in teslimi ve tartışma. Ödev-2’nin verilmesi. Ödev-1 (Okuma ödevi): John Heskett (2002), Design: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
5 Misafir konuşmacı-1 ve Quiz-1. Ödev-2 (Okuma ödevi): Don Norman (2013 -revised & expanded edition), The Design of Everyday Things, Basic Books, New York.
6 Misafir konuşmacı-2 ve Quiz-2. Ödev-2 (Okuma ödevi): Don Norman (2013 -revised & expanded edition), The Design of Everyday Things, Basic Books, New York.
7 Ödev-2’nin teslimi ve tartışma. Ödev-3’ün verilmesi. Ödev-2 (Okuma ödevi): Don Norman (2013 -revised & expanded edition), The Design of Everyday Things, Basic Books, New York.
8 Öğrencilerin kendi araştırma konuları için sınıf çalışması. Tasarım makaleleri ve kitapları, tasarım konferansları, GSTF’nin öğretim elemanları ile ilgili tartışma. Ödev-3 (Okuma ödevi): John Thackara (2015), How to Thrive in the Next Economy, Thames & Hudson.
9 Misafir konuşmacı-3 ve Quiz-3. Ödev-3 (Okuma ödevi): John Thackara (2015), How to Thrive in the Next Economy, Thames & Hudson.
10 Ödev-3’ün teslimi ve tartışma. Öğrencilerin kendi araştırma konuları ve bir adet makale üzerine Sunum verilmesi.. Ödev-3 (Okuma ödevi): John Thackara (2015), How to Thrive in the Next Economy, Thames & Hudson.
11 Öğrencilerin kendi araştırma konuları için sınıf çalışması. Tasarım makaleleri ve kitapları, tasarım konferansları, GSTF’nin öğretim elemanları ile ilgili tartışma. Sunum hazırlığı.
12 Misafir konuşmacı-4 ve Quiz-4. Sunum hazırlığı.
13 Misafir konuşmacı-5 ve Quiz-5. Sunum hazırlığı.
14 Sunum yapılması. Sunum hazırlığı.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

John Heskett (2002), Design: A Very Short Introduction, Oxford University Press; Don Norman (2013 -revised & expanded edition), The Design of Everyday Things, Basic Books, New York; John Thackara (2015), How to Thrive in the Next Economy, Thames & Hudson.

Önerilen Okumalar/Materyaller

M. J. Wallace (2004) Study Skills in English, Cambridge, pp.9-25; D. O’Hair, H. Rubenstein and R. Steward (2010), A Pocket Guide to Public Speaking, Bedford: St.Martin’s; K. Shephard (2005), Presenting at Conferences, Seminars and Meetings, Sage; R. L. Rosnow and R. Rosenthal (2008), Beginning Behavioral Research, Pearson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
3
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
37
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest