Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımda Etik ve Sosyal Sorumluluk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin tasarımın sosyal sorumluluğu ve etik konusunda düşünmesi ve fikir üretmesini amaçlar; insan-doğa-tasarım üçlemesinde tasarımcının yeri ve sorumluluklarını tartışır. Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım konularında öğrencinin yeterli olgunluğa ulaşması için gerekli akademik altyapıyı oluşturmak dersin ana hedeflerindendir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tasarımdaki etik kavram ve meseleleri tanıyabilecekler
  • tasarımla ilişkili olarak, kendi bakış açısı ile sosyal sorumluluklarla ilgili değerlendirme yapabilecekler,
  • doğal afetler, ekonomik başarısızlıklar, yanlış politik kararlar, terör hareketleri ve buna benzer sebepten kaynaklanan birçok global kriz karşısında tasarım önerisi yaratabilecekler,
  • ekolojik, sürdürülebilir ve evrensel tasarımın yanı sıra toplumsal cinsiyete yönelik tasarım, kültürler arası tasarım anlayışını ve geliştirebilecekler ve tasarımda intihal olgusunu tanımlayabileceklerdir.
  • tasarım manifestoları okuyup değerlendirebileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders öğrencinin tasarımda sorumluluk ve çevre konusunda deneyim kazanmasını amaçlar; etik ve evrensel tasarım ile sürdürülebilirlik konularını tartışır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon& film izleme ve tartışma : Sunum 1’ e giriş Ön hazırlık yok
2 Okuma ve tartışma: Tasarımda Etik: 1.ödeve giriş: okuma analizleri C.Dilnot , Ethics in Design. 10 Questions in Design Studies : A Reader.eds: H.Clark,D.Brody .2009. p 180-190
3 Okuma ve tartışma: Ekoloji ve Sürdürülebilirlik 1 E.Manzini, Prometheus of the Everyday, in Discovering Design ed. R.Buchanan, V.Margolin .1995.p.219-243
4 Okuma ve tartışma: Sürdürülebilirlik ve değer üretimi H.Clark , Slow+ Fashion: An oxymoron or promise for the future , Fashion Theory. Volume 12. Issue 4, pp. 427-446,2008
5 Okuma ve tartışma: Sosyal Sorumluluk ve Kavramsal Tasarım : 2. Ödeve giriş: Okuma analizleri R.Pinto, N,Bourriad, M.Lucy Orta interview with Paul Virilo., 2003.p.128 + Ödev 1in teslimi .
6 Öğrenci Sunumları 1 Kavramların açıklaması: Design Dictionary ; Perspectives on Design Terminology M.Erholf, T, Marshall.(eds), 2008.
7 Okuma ve tartışma: Ekoloji ve Sürdürülebilirlik2 V.Margolin.Politics of the Artificial, Design for a Sustainable World.p.92-105
8 Okuma ve tartışma: Kavramsal ve eleştirel tasarım P.Antonelli, Safe. Design Takes on Risk , Interview with Cameron Sinclair p.47-55
9 Okuma ve tartışma:Toplumsal cinsiyet ve etik konular / Final projesine giriş : Sunum 2’ye giriş N, Whiteley.Design for Society, Feminist perspectives. P.134-157
10 Konuk konuşmacı ve final projesine giriş Sorular + aktivist ve kavramsal tasarım hakkında araştırma /Ödev2 nin teslimi
11 Öğrenci sunumları 2: Tasarım konsepti üzerine konuşma Araştırma sunumları
12 Proje kritikleri Araştırma sunumları
13 Proje kritikleri Kişisel görüşmeler
14 Değerlendirme ve tartışma Kişisel görüşmeler
15 Yerleştirme, davetiye ve manifesto broşurlerinin hazırlanması Sergi sunumu hazırlıkları
16 Dönemin Değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı yok
Önerilen Okumalar/Materyaller Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology , M.Erholf, T, Marshall.(eds9, Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology, 2008. The Green Imperative: Natural Design for the Real World, Victor Papanek,1995 New York, Thames and Hudson. The Role of product Design in Post-Industrial Society, Tevfik Balcıoğlu (ed), 1998 Kent Institute of Design + Middle East Technical University Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things William McDonough, Michael Braungart, 2002, Publisher: Rodale Books Fashion-able : Hactivism and Engaged fashion design , Otto von Busch, phd thesis, Schoolf of Design and Crafts , University of Gothenburg , Sweden,2008 Droog Design, Spirit of the nineties ed. Renny Ramakers and Gijs Bakker, 1998, 010 Publishers, Rotterdam Eco Fashion, Sass Brown ,2010, Laurence King Publishing Eco-chic: The fashion paradox, Sandy Black, 2008, Black dog publishing Play Rethink http://www.playrethink.com System Reload http://www.systemreload.org/ O2 Global Network http://www.o2.org/index.php SCORE Sustainable Consumption Research Exchange http://www.score-network.org/score/score_module/index.php ECOncept http://www.econcept.org Experience Design Lab http://www.exdl.com/ Green Map http://www.greenmap.org The Center for Sustainable design http://www.cfsd.org.uk/ DESIGN FOR THE OTHER 90% http://other90.cooperhewitt.org/ http://www.ideorg.org/work/nepal.php http://www.pottersforpeace.org/ Social Design Notes recycle http://backspace.com/notes/about.php Changing the change NIC - Mapping the Global Future: Contradictions of Globalization http://www.turkmucit.com/index.php?u=1&c=7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
4
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
30
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.