Ders İçerikleri - Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FFD 571 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazınsal Mekanlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 571
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kurgusal alandaki mekânsal verilere başvurarak mekânın epistemolojisine katkıda bulunmak üzere alternatif araştırma yöntemler önermektir. Ders, ayrıca, sosyal ve kültürel verileri kurgusal alandaki mekânsal oluşumlarla ilişkilendirerek yazınsal mekânlar içinde yer alan sosyo-mekânsal bilginin zenginliğini vurgulayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Öğrenci, yazınsal metinler aracılığıyla tasarım araştırma araçları hakkında eleştirel bir anlayış ve farkındalık geliştirebilecektir.
  • • Öğrenci, yazınsal metinler aracılığıyla yapılı çevreyi yorumlayabilecektir.
  • • Öğrenci, yaratıcı tasarım araştırma yöntemleri olarak farklı araçları analiz edebilecektir.
  • • Öğrenci, mekânsal deneyimin anlatısal yönlerini tanıyabilecektir.
  • • Öğrenci, tasarım araştırması konusunda disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, edebiyatın araçlarını kullanarak mekânı eleştirel okuma ve yeniden yorumlama aracılığıyla iki farklı disiplinin arakesitinde yeni bilgiler aranacaktır. Edebiyat, mekanı anlamanın diğer yollarını keşfetmek için bir esinlenme kaynağı olarak kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Mekansal çalışmalarda söylem ve söylem analizi Basa, İ., “Linguistic Discourse in Architecture”, Unpublished PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara (2000). Tanyeli, U., “Söylem ve Kuram: Mimari Bilgi Alanının Sınırlarını Çizmek”, Mimarlık, 289: 38-41 (1999). Werth, P., “Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse”, Longman, Singapore (1999).
3 Mekansal deneyim ve belleği açığa çıkarmak için yazınsal metinlerin potansiyeli Livesey, G., “Fictional Cities”, Chora, ed. A. Perez-Gomez, S. Parcell, McGill-Queen’s University Press, Montreal ve Kingston, 109-122 (1994). Shonfield, K., “The Use of Fiction To Reinterpret Architectural and Urban Space”, Intersections, ed. I. Borden, J. Rendell, Routledge, London (2000). Tümer, G., “Mimarlıkta Edebiyattan Neden ve Nasıl Yararlanmalı? (Aragon’un Paris Köylüsü Üzerine Bir Örnekleme)”, Unpublished PhD Thesis, Ege University, İzmir (1981).
4 Antanın araçlarını anlamak Emmot, C., “Narrative Comprehension”, Oxford University Press, Oxford (1999).
5 20. yüzyıl modernitesi üzerine mekansal söylem Berman, M., “All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity, Verso, 1983. Henri Lefebvre, Everyday Life in the Modern World, Transaction Publishers, 1984.
6 Mekansal deneyimin anlatısal biçime dönüşmesinin analizi
7 Kentsel mekanın yazınsal temsili I: İstanbul Ayşegül Uğurlu, Orhan Pamuk Romanında Atmosfer, Unpublished Master Thesis, İstanbul Technical University, İstanbul, 2003.
8 Kentsel mekanın yazınsal temsili II: (Woolf ve Dickens’ın) Londra(‘sı)
9 Kentsel mekanın yazınsal temsili III: (Kafka’nın) Prag(‘ı) ve (Zola’nın) Paris(‘i) Harvey, D. Paris; City of Modernity, London: Routledge, (2006). Bely, A. Petersburg, London: Penguin (1983).
10 Mid-term
11 Ütopyen edebiyatta mekanın yazınsal temsili Halaç, H., “Hayal/Et Ülke/Li/Ler ve Mimarlık”, Unpublished Master Thesis, Gazi University, Ankara (2001). Rona, F., “Utopia and Predictions: An Aspect of Architectural Conceptualization”, Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara (1973).
12 Distopyen edebiyatta mekanın yazınsal temsili Ellul, J., “Search for an Image”, Images of the Future: The Twenty-first Century and Beyond, ed. R. Bundy, Prometheus Books, New York (1976). James, E., “Science Fiction in the Twentieth Century”, Oxford University Press, New York (1994). Saatçioğlu, E., “Alternate Realities in Ursula K. Le Guin’s City of Illusions, Rocannon’s World, Planet of Exile, and The Left Hand of the Darkness”, Dokuz Eylül University, İzmir, (2002). Toran, Ö., “Looking Backward 2000-1887, Men Like Gods ve Brave New World: Ütopya, Karşı Ütopya ve Marksist Eleştiri”, Unpublished Master Thesis, Ankara University, Ankara, (1998).
13 İç mekanın yazınsal temsili I Karaosmanoğlu, Y.K., Kiralık Konak, İletişim Yayınları, İstanbul, (2008). Aynsley, J., and Grant, C, eds., Imagined Interiors: Representing the Domestic Interior since the Renaissance, London: V&A Publications, 2006.
14 İç mekanın yazınsal temsili II Woolf, Virginia, Jacob’s Room, Penguin Books, London (1968).
15 Final Review
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, dersin web sayfasındaki power point sunumlar ve eğitseller
Önerilen Okumalar/Materyaller Benjamin, W., “Paris the Capitol of the Nineteenth Century”, in Tiedeman R., ed. The Arcades Project, Harvard: Harvard Press (2002). Butor, M., "The Space of the Novel," ln Inventory: Essays by Michel Butor, New York (1968). Cook, G., “Discourse and Literature: The Interplay of Form and Mind”, Oxford University Press, Oxford (1994). Crysler, G., Writing Spaces, Discourses of Architecture, Urbanism, and the Built Environment, 1960‐2000, Routledge (2003). Fairclough, N., “Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language”, Longman, London, 2, 10 (1999). Frisby, D., Cityscapes of Modernity, Cambridge: Polity Press, (2007). Guédon, J.R., “Disiplinaşırı Bilgi Olarak Mimarlık”, Any Seçmeler, der. H. Pamir, Mimarlar Derneği Yayınları, Ankara, 3: 100-107 (1998). Harmanşah, Ö., Mekansal Hikayeler, Mimarlık, 274, 1998, p. 23. Howarth, D., “Discourse”, Open University Press, Buckingham, Philedelphia, 134 (2000). Johnstone, B., “Discourse Analysis and Narrative”, The Handbook of Discourse Analysis, ed. D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton, Blackwell Publishers, Massachussets, 635-49 (2001). Mills, S., “Discourse”, Routledge, London ve New York, 52 (1997). Nora, P., Hafıza Mekanları, trans. M. E. Özcan, Dost Yayınları (2006). Paschalidis, G., “Modernity as a Project and Self-Criticism: The Historical Dialogue between Science Fiction and Utopia”, Science Fiction-Critical Frontiers, ed. K. Sayer, J. Moore, St. Martin’s Press, New York, 35-47 (2000). Süveydan, Ş., “Mimarlık Teorisi Üzerine Tezler”, Mimarlık, 289: 24-37 (1999). Thomas A. Markus and Deborah Cameron , The Words Between theSpaces, Buildins and Language , Routledge, (2002).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
82
82
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.