FFD 572 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcılık ve Tasarım Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 572
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı 1) Tasarım ve tasarlama süreçleri ile yaratıcılık olgusunu ilişkilendirmek ve gözlemlemek. 2) Tasarım ve Yönetim disiplinleri için ortak bir bilgi ve iletişim dili yaratmak 3) Yenilikçi tasarım yöntemleri ile kurum ve kişilerde yaratıcılığı özendirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yaratıcılık ve tasarım yönetimi alanlarında gelişmiş eleştiri yapabilecektir.
  • Öğrenci, tasarıma yaratıcı yöntemlerle yaklaşabilecektir.
  • Öğrenci, yönetim ve tasarım alanlarının ortak kullandığı bir bilgi ve iletişim dili kullanabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası tasarım yönetimi ve karar alma yetisine sahip olacaktır.
  • Öğrenci, tasarım alanına etik hakkında sorular yöneltebilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası bağlamda akademik yazı yazabilicektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarımla yaratıcılık ve tasarım yönetimi arasındaki ilişkileri irdeler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orientation; General Overview of the course. Nature of human creativity No preparation
2 Creative Process: RecognitionPreparationIncubationIlluminationVerification Reading: Basalla, George (1988), The Evolution of Technology, Cambridge University Press (trans. by Cem Soydemir as “Teknolojinin Evrimi”, Ankara Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 1996)
3 Nature of ceativity and design with respect to art, science and management. Bibliography and resources Weekly Project: Tea Drinking
4 Management Structures of Products and Services in Conventional Industries (Advantages – Disadvantages) Weekly Project: Tea Drinking
5 OEM Original Equipment Manufacture – ODM Original Design Manufacture OBM Original Brand Management – OSM Original Strategy Management Reading: Heskett, John \"The Economic Role of Industrial Design\" The Role of Product Design in PostIndustrial Society (ed. Tevfik Balcıoğlu) , Ankara METU Faculty of Architecture Press, pp 77 92
6 Innovation, Design & Management No preparation
7 Design Management of Innovative Processes No preparation
8 Organization and leadership in design management No preparation
9 Midterm Midterm Preparation
10 Case Industrial Design Studies: Design and development of an industrial product Reading: Olson, Er,c M. (et al). “Managing Design for Competitive Advantage: A Process Approach” Design Management Journal, Vol 11, No. 4, Fall 2000, Design Management Institute, pp. 10 17
11 Case Industrial Design Studies: Design and development of an industrial product Reading: Perkins, Shel (2006). Talent Is Not Enough. Business Secrets for Designers, Peachpit Press
12 Design Management as entrepreneurship Reading: Perkins, Shel (2006). Talent Is Not Enough. Business Secrets for Designers, Peachpit Press
13 IDEO as a case study for design management as entrepreneurship No preparation
14 Research Submissions No preparation
15 Research Submissions No preparation
16 Genel Değerlendirme No preparation

 

Ders Kitabı Basalla, George (1988), The Evolution of Technology, Cambridge University Press (trans. by Cem Soydemir as “Teknolojinin Evrimi”, Ankara Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 1996) Borja de Mozota, Brigitte (2004). Design Management: Using Design to Build Brand Value and Cooperate Innovation. Allworth Press Boyle, Griff (2003), Design Project Management, Ashgate Davila, Tony (with Marc J. Epstein, Robert Shelton – 2006), Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It, Wharton School Publishing Design Discourse, Journal of Design History and Design Philosophy Design Management Journal, Design Management Institute, Boston Forty, Adrian (1986 ), Objects of Desire, London Thames and Hudson Fuller, R. Buckminster (1981), Critical Path, NY St. Martin’s Press Heskett, John (1980). Industrial Design, London, Thames and Hudson Kelley, Tom (2001). The Art of Innovation, Doubleday Neumeier, Marty (2006). ZAG: The Number One Strategy of High Performance Brands, Peachpit Press Perkins, Shel (2006). Talent Is Not Enough. Business Secrets for Designers, Peachpit Press Articles Benjamin Walter, \"Art in the Age of Mechanical Reproduction\", 1935 Henry, Jane. The Nature and Development of Creativity\", codesign (ed. David Walker, Barry Dagger), 101112, 1994 Heskett, John \"The Economic Role of Industrial Design\" The Role of Product Design in PostIndustrial Society (ed. Tevfik Balcıoğlu) , Ankara METU Faculty of Architecture Press, pp 77 92 Olson, Er,c M. (et al). “Managing Design for Competitive Advantage: A Process Approach” Design Management Journal, Vol 11, No. 4, Fall 2000, Design Management Institute, pp. 10 17
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
Proje
2
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
3
Final Sınavı
1
4
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

lisans programında edinilen uygulamalı bilgi birikimini tasarım araştırmalarının teorik alanı aracılığıyla genişletir,

X
2

tasarım teorileri ve sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri aracılığıyla kavram ve fikirleri değerlendirir, verileri yorumlamak ve inceler,

X
3

küresel ve/veya çevresel kriz süreçlerinde yaşanan tasarım problemlerini belirler ve tasarım uygulamacıları için olası çözümler geliştirir,

X
4

geçmiş tasarım uygulamalarıyla ilgili olarak yaşam kültürü tarihindeki bilgi birikimini genişletir,

X
5

günlük yaşamdaki yerel uygulamaları araştırmaya teşvik etmek ve edinilen sonuçları tasarım çözümleri üretmek üzere değerlendirir,

X
6

çeşitli tasarım disiplinleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır ve karmaşık sorunları çözmek için ortak çalışmaları teşvik eder,

X
7

tasarım eğitiminde uygulanmak üzere tasarım araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir,

X
8

tasarım uygulamalarındaki dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni üretim araçlarını, teknolojileri ve üretim malzemelerini araştırmaya teşvik eder,

X
9

sosyal ve çevresel sorumlulukları içselleştirmek üzere tasarım uzmanlıklarına karşı etik bir yaklaşım edinir,

X
10

bir yabancı dili kullanarak tasarım alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar,

X
11

tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”). Advanced Level”).

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest