Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İndirimler

AİLE BİREYLERİ İNDİRİMİ
Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.
 
Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.
 
Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.
 
 

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ÜYELERİ İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarlarına yada bu  işyerlerinde çalışanlara %25 indirim uygulanır.
 
 

İEÜ MEZUNU İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans(4 yıllık) programından mezun olanlara %25 ücret  indirim uygulanır.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesindeki lisans öğretiminin 4. sınıfında başarı bursu için aranan koşulları sağlayan ve İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen başarılı öğrencilere lisansüstü öğrenimlerinin ilk yılında Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda  ücret indirimi sağlanır.
 
 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) VE İZMİR TİCARET ODASI MENSUPLARI (İZTO) MENSUP İNDİRİMİ
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından üniversitede lisansüstü programlara devam edenlere  %25 ücret indirimi uygulanır.
 
İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne ve babasının kurumlarından ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren bursları kesilir.
 
 

İZMİR BİLİM PARK İNDİRİMİ
İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline %25 ücret indirimi uygulanır.
 
 

KURUM İNDİRİMİ
İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran 5 ve üzeri kişiden oluşan gruplara normal öğrenim süreleri içinde Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyetin belirlediği oranda indirim uygulanabilir.
 


Lisansüstü Programları Burs Yönergesi için TIKLAYINIZ