Bizi takip edin
|
EN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezleri

Tezin YÖK Tez Merkezi sayfasına ulaşmak için tez adına tıklayınız.

Danışmanın İEU Akademik Personel Bilgi Sistemi sayfasına ulaşmak için Danışman adına tıklayınız.

Video Oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Hakan YETİŞ
Danışman: Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
2021
2002 Atina Sözleşmesi Kapsamında Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Erdem ÇİÇEK
Danışman: Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
2020
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri
Doğuhan KARAKAYA
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Adi Kira Sözleşmesinde Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü Ve Hukuki Sonuçları
Dila İrem SAĞLAM
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Arabuluculuk ve 7036 Sayılı Kanun Kapsamında İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
İlkyaz ÇENGEL
Danışman: Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrütten Sorumluluğu
Engin GÜNTİN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Bireysel İş hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Asya ERMAN
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet
Aylin TOKUŞ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu
Nur Yücel SARIBAŞ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
İşverenin Eşit Davranma Borcu
Metin BOZKURT
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
İşverenin İş Akdini Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Hallerde Feshi
Zeynep KAÇAR
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Teminat Senedinin Lehdarına Tanıdığı Haklar
Berna YILDIZ
Danışman: Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Toplu İş Hukukunda Grev ve Lokavt
Tufan Tolga ARSLANTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler Bağlamında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Geçici İş İlişkisi İle Karşılaştırılması
Abdulkadir KILIÇ
Danışman: Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU
Türk Petrol Piyasasında Rekabet Uygulamaları
Emine Şebnem ATANUR EFE
Danışman: Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
(AB) 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması
Onur Doğan YÖRÜK
Danışman: Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZSOY
2019
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla Çalışma
Ersan KARATEKİN
Danışman: Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları
Begüm ÖZTUNAY
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Birleşme ve Devralmalarda Yan Sınırlamalar
Gülşah YÖNCE HACINEBİOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZSOY
Grev Hakkinin Siınırlandirilmasi ve Bu Sınırlandırılmanın Uluslararası İlkeler Işığında Değerlendirilmesi
Ferdane Asena GÜVENBAŞ
Danışman: Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukukunda İşveren Sorumluluğu
Gizem ÖNÇER
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
İşverenin Emir ve Talimatlarına Uymaması Sonucu İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçinin Hukuksal Sorumluluğu
Serhat ERTOK
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Tüketici Hukuku Kapsamında Hasta Hakları
Melek Merve AFŞAROĞLU
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Türk Hukuku'na Göre Taşıyanın Konişmento İçeriğinden Sorumluluğu
Nehir ŞENEL
Danışman: Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Sigortası
İzel OKUMUŞ
Danışman: Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Female Consumers' Sensory Expectations of Shopping Malls: A Semantic Network Analysis
Tolga TUVAY
Danışman: Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
2021
Strategic Communication in Izmir Based Civil Society Organisations from The Instigatory Theory of NGO Communication (ITNC) Perspective
Deniz Julia DEMİRAL
Danışman: Doç. Dr. Selin TÜRKEL
The Role of Culture in Glocal Advertisements Of Global Brands: A Comparison Between Turkey and United Kingdom
Leman NAZLICAN KİRAZ
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKSOY
Gender Differences in Communication Incompetencies Perceptions: A Semantic Network Analysis on Leader Managers
Belce KARAMAN
Danışman: Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
2019
The use of thanking expression in non-profit communication: an experimental study on the Turkish Red Crescent Organization
Ceyda TORLUK
Danışman: Doç. Dr. Selin TÜRKEL
Uncovering City Attributes And Brand Personality Traits Of Istanbul: A Semantic Network Analysis
Farzana ABASOVA
Danışman: Doç. Dr. Selin TÜRKEL
The Role of Technological Devices in Supporting Elderly Independence at Home
Hebatallah Emad Mohamed IBRAHIM
Danışman: Prof. Dr. Deniz HASIRCI
2021
User Centered Design Essentials for Conventional and Autonomous Trucks
Nimet DİLAVER
Danışman: Prof. Dr. Deniz HASIRCI
Enhanced Navigational User Interface Experience in Motorcycle Helmet Design
Turgut Kaan VELİDEDEOĞLU
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN
2020
Embodied Experience of Space Through Cinematic Lens
Dilan ACAR
Danışman: DProf. Dr. Özgen Osman DEMİRBAŞ
Refugee Camps as Behavior Settings: The Case of Gaza Refugee Camp in Jordan
Zaid Rafat Ata ALAWAMLEH
Danışman: Prof. Dr. Deniz HASIRCI
A Social Innovation Model for a Transition to Circular Economy: "TİDER" Case
Erdem Ferit BAŞKAYA
Danışman: Doç. Dr. Deniz DENİZ 
2019
Allergen Warnings in Menu Design
Buse Nur KARA
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTÜRK
Analysis Of Sustainable Living Experiences Through Product Range And Home Furnishing Knowledge: The Case Of IKEA
Canberk YURT
Danışman: Doç. Dr. Deniz DENİZ 
Augmenting Underwater Experience: Design of a diving mask
Nermin Sena ÖZGER
Danışman: Doç. Dr. Güzden VARİNLİOĞLU
Children's Participation and Biophilic Design in Preschool Learning Environments
Gülfem ERGÜNEŞ
Danışman: Prof. Dr. Deniz HASIRCI
City Promotion by Souvenir Design: Case of Izmir
Dudu Seren UZLUER TAPLAK
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN
Embodying Beliefs Through Design: Ottoman Talismanic Shirts
Ege Gökçe DEMİR
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi F Dilek HİMAM
Service and Design Components of Turkish Rakı as a Table Drink
Seçil MOLER
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN
Sustainable Criterion on Typography: An Experimental Approach On Typesetting
Münir Ersan ÇELİKTAŞ
Danışman: Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.