BEN 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Moleküler Biyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 503
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hücresel ve moleküler biyolojinin kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirmek, bir hücrenin hayatı boyunca gerçekleştirdiği fonksiyonları görmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin temel yapılarını ayırt edebilecek.
  • Genetik bilginin hücrede nasıl iletildiğini açıklayabilecek.
  • Hücre-hücre, hücre-matriks etkileşimini açıklayabilecek
  • Hücre döngüsü, hücre ölümü olaylarını açıklayabilecek.
  • Hücre içi sinyal iletimini tanımlayabilecek.
  • Normal hücrenin kanserleşme sürecini tartışabilecek.
Ders Tanımı Bu ders hücre yapısı, DNA, RNA, protein, hücre zarı, hücre iskeleti, hücresel sinyal iletimi, hücre döngüsü ve kanseri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücrelerin Temel Yapısı Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 1.
2 Hücre Kimyası ve Metabolizma Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 2.
3 Hücrede Makromoleküller Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 3.
4 DNA ve Kromozom Yapısı Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 4.
5 DNA Eşlenmesi, Onarımı ve Rekombinasyonu Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 5.
6 Transkripsiyon ve Translasyon Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 6.
7 1.Arasınav
8 Gen İfadesinin Kontrolü Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 7.
9 Membran Yapısı ve Madde Taşınımı Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 10 ve 11.
10 Hücre İçi Vesikül Taşınımı ve Dağıtımı Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 12 ve 13.
11 Hücre İskeleti Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 16.
12 2.Arasınav
13 Hücresel Sinyal İletimi Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 15.
14 Hücre Döngüsü ve Hücre Ölümü Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 17 ve 18.
15 Kanser Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, B Alberts, 2015. Ünite 20.
16 Final

 

Ders Kitabı

Alberts, B. et al. (2015), Molecular Biology of the Cell, Garland Science 6th edition

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gilbert, S. F., Singer, S. (2011), Developmental Biology, Sinauer Associates Inc.. 11th edition

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
25
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest