Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 0 0
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 0 0
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 0 0
GS 593 Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 7.5
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 501 Biyomühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Tasarım ve Analiz 3 0 3 7.5
BEN 502 Aktarım Olayları 3 0 3 7.5
BEN 503 İleri Moleküler Biyoloji 3 0 3 7.5
BEN 504 İleri Biyomedikal Mühendisliği 3 0 3 7.5
BEN 505 İleri Fermantasyon Teknolojileri 3 0 3 7.5
BEN 506 Biyoyakıtlar 3 0 3 7.5
BEN 509 Enzim Kinetiği 2 1 3 7.5
BEN 511 Biyomalzemeler ile Tasarım 2 1 3 7.5
BEN 512 Biyosistemler için Tasarım Yöntemleri 3 0 3 7.5
BEN 513 Gen Tedavisinin Moleküler Temelleri 3 0 3 7.5
BEN 514 Hastalıkların Epigenetik Temelleri 3 0 3 7.5
BEN 515 Biyomoleküllerin Enstrümental Analizi 3 0 3 7.5
BEN 516 Proteinlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Mühendisliği 3 0 3 7.5
BEN 517 Biyomimetik 3 0 3 7.5
BEN 518 Biyofizik ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
BEN 519 İleri Biyoenformatik 3 0 3 7.5
BEN 520 Fonksiyonel Oligonükleotidler 3 0 3 7.5
BEN 521 Polimerlerde Yapı, Özellik ve Üretim İlişkisi 3 0 3 7.5
BEN 522 İleri Tıbbi Görüntüleme Analizi 3 0 3 7.5
BEN 523 Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu 3 0 3 7.5
BEN 524 Aşılar ve İmmün Tedaviler 3 0 3 7.5
BEN 525 Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü Analizi 3 0 3 7.5
CE 531 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
CE 533 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
CE 536 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 7.5
CE 609 İleri Nümerik Analiz 3 0 3 7.5
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 AKTS sağlamaları gerekmektedir.

Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 7 adet (1 zorunlu + 6 seçmeli) ders, bir seminer ve yüksek lisans tezi alması gerekmektedir.


-BEN 502, BEN 503 ya da BEN 504 derslerinden en az bir tanesi seçmeli olarak seçilmelidir.


-Seçmeli derslerden en az 2 tanesi BEN kodlu olmalıdır.

Tezli Yüksek Lisans programı temelde 2 akademik yıl sürecek şekilde hazırlanmıştır. Program dili İngilizcedir ve kayıtlanan öğrencilerin tüm yükümlülüklerini bu dil üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek Lisans programının tamamlanması için gerekli 3 temel kriter vardır:

- En az 21 IEU kredisini tamamlayacak şekilde temel, uzmanlık alanı  ve seçmeli derslerinin başarıyla tamamlanması,

- İzmir Ekonomi Üniversitesi notlandırma sistemi baz alınarak 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olunması (Öğrencilerin kredisili derslerinden en az CC almaları, kredisiz derslerinin S-Başarılı olması gerekir),

- Yüksek Lisans tezinin tamamlanıp savunulması ve tez komitesi tarafından onaylanması.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.