Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 501 Araştırma Metotları ve Deneysel Tasarımlar 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BEN 502 Aktarım Olayları 3 0 3 7.5
BEN 503 İleri Moleküler Biyoloji 3 0 3 7.5
BEN 504 İleri Biyomedikal Mühendisliği 3 0 3 7.5
BEN 505 İleri Fermantasyon Teknolojileri 3 0 3 7.5
BEN 506 Biyoyakıtlar 3 0 3 7.5
BEN 509 Enzim Kinetiği 2 1 3 7.5
BEN 511 Biyomalzemeler ile Tasarım 2 1 3 7.5
BEN 512 Biyosistemler için Tasarım Yöntemleri 3 0 3 7.5
BEN 513 Gen Tedavisinin Moleküler Temelleri 3 0 3 7.5
BEN 514 Hastalıkların Epigenetik Temelleri 3 0 3 7.5
BEN 515 Biyomoleküllerin Enstrümental Analizi 3 0 3 7.5
BEN 516 Proteinlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Mühendisliği 3 0 3 7.5
BEN 517 Biyomimetik 3 0 3 7.5
BEN 518 Biyofizik ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
BEN 519 İleri Biyoenformatik 3 0 3 7.5
BEN 520 Fonksiyonel Oligonükleotidler 3 0 3 7.5
BEN 521 Polimerlerde Yapı, Özellik ve Üretim İlişkisi 3 0 3 7.5
BEN 522 İleri Tıbbi Görüntüleme Analizi 3 0 3 7.5
BEN 523 Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu 3 0 3 7.5
CE 531 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
CE 533 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
CE 536 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 7.5
CE 609 İleri Nümerik Analiz 3 0 3 7.5
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 AKTS sağlamaları gerekmektedir.

Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 7 adet (1 zorunlu + 6 seçmeli) ders, bir seminer ve yüksek lisans tezi alması gerekmektedir.

-Seçmeli Ders I (ELEC 001) şu üç ders içinden seçilmelidir: BEN 502, BEN 503, BEN 504.
-Seçmeli Ders II, III, V ve VI (ELEC 002, ELEC 003, ELEC 005 ve ELEC 006) ise yukarıdaki üç ders (BEN 502, BEN 503, BEN 504) dışındaki derslerden seçilmelidir. Seçmeli Ders IV (ELEC 004) için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tezli Yüksek Lisans programı temelde 2 akademik yıl sürecek şekilde hazırlanmıştır. Program dili İngilizcedir ve kayıtlanan öğrencilerin tüm yükümlülüklerini bu dil üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek Lisans programının tamamlanması için gerekli 3 temel kriter vardır:

- En az 21 krediyi tamamlayacak şekilde temel, uzmanlık alanı  ve seçmeli derslerinin başarıyla tamamlanması,

- İzmir Ekonomi Üniversitesi notlandırma sistemi baz alınarak 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olunması         (Öğrencilerin kredisili derslerinden en az CC almaları, kredisiz derslerinin S-Başarılı olması gerekir),

- Yüksek Lisans tezinin tamamlanıp savunulması ve tez komitesi tarafından onaylanması.

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını belirlenen süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye tez çalışmasını tamamlaması ve savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı