Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 516 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proteinlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 516
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin derste proteinlerin temel biyokimyası ve yapısı; proteinlerin üretimi ve karakterizasyonu için kullanılan genetik, biyokimyasal, kimyasal teknikleri tanımlayabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin proteinlerin katlanması, enzimlerin çalışma mekanizmasını kavramalarını, protein mühendisliği araç ve teknolojilerini anlayabilmelerini sağlamak ve protein mühendisliğinin temellerini aşılamaktır. Ayrıca, öğrencilere tasarlanan proteinlerin tıp, biyonanoteknoloji gibi alanlarda uygulamalarını örneklerle değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proteinlerin yapı ve işlevlerini anlar
  • Proteinlerin üretim, saflaştırma ve karakterizasyon tekniklerini anlar
  • Enzimlerin çalışma mekanizmalarını tartışabilir
  • Enzim inhibitörlerinin çalışma mekanizmalarını açıklayabilir
  • Protein mühendisliğinin amacını ve kullanım alanlarını anlar
  • Protein mühendisliğinde kullanılan rasyonel tasarım, yönlendirilmiş evrim ve kombinatoryal yöntemler gibi temel teknikleri anlar
Ders Tanımı Proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, enzim mekanizmaları, proteinlerin katlanması, protein mühendisliği

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/amino asitler Ders notları
2 Proteinler: Birincil yapı Ders notları
3 Proteinler: Üç boyutlu yapı Ders notları
4 Proteinlerin Görevleri Ders notları
5 Enzimatik kataliz Ders notları
6 Rekombinant DNA teknolojisi Ders notları
7 Protein üretimi ve izolasyonu Ders notları
8 Protein karakterizasyonu Ders notları
9 Ara Sınav Ders notları
10 Proteinlerin katlanması ve stabiliteleri Ders notları
11 Enzim kinetiği ve mekanizması Ders notları
12 Enzimlerin inaktivasyonu Ders notları, Güncel makaleler
13 Protein mühendisliği metodları: Rasyonel Protein dizaynı Ders notları, Güncel makaleler
14 Protein mühendisliği metodları: Yönlendirilmiş Evrim metodları Ders notları, Güncel makaleler
15 Öğrenci seminerleri
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ders notları ve seçilmiş güncel makaleler

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Fundamentals of Protein Structure and Function by Engelbert Buxbaum Springer; 2nd ed. 2015 edition

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Structure and Mechanism in Protein Science by Fersht, WH Freeman and Company, 1999
  2. Introduction to Protein Structure, by Branden and Tooze, Garland Science, 2nd Edition, 1999
  3. Biochemistry by Voet and Voet, Wiley, 2nd Edition, 1995
  4. Protein Engineering and Design, J. Cochran and S. Park, Taylor and Francis, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.