Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 511 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomalzemeler ile Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 511
Güz/Bahar
2
1
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere canlı organizmaları bitmiş eserlerin temel bileşenleri olarak kullanma becerisi olan biyolojik tasarımı tanıtmaktır. Biyotasarım, canlı organizmaların bitmiş ürünün işlevini geliştirmeye yönelik sürece dahil edilmesidir. Öğrenciler aynı zamanda tasarım ve imalat için biyolojiden esinlenen yaklaşımlarla ilgili mevcut endüstriyel ve mekanik süreçleri öğreneceklerdir. Öğrencilerin endüstriyel veya mekanik sistemlerin yerini biyolojik süreçlerle değiştiren deneyler yapması ve sonuçlarını raporlar ve sergiler olarak sunması beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyolojik malzeme ile tasarım uygulaması ve yöntemleri açısından önem arz eden bir konuda literatür taraması yapabilir.
  • Karşılanmamış önemli ihtiyaçların belirlenmesi için biyotasarım yenilik sürecini bir çerçeve olarak kullanabilir.
  • Canlı organizmalarla biyolojik tasarıma uygun yöntem belirleyebilir.
  • Biyolojik bir sistemin tasarım için kullanıldığı durumlarda sistemin değişkenlerini tespit edebilir.
  • Biyolojik sistemlerle çalışırken etik ve ontolojik bakış açılarını tanıyabilir.
Ders Tanımı Ders biyotasarım temel ilkeleri, yöntemleri ve uygulamaları ile endüstriyel ve mekanik süreçlerde biyolojik yaklaşımlara dair konuları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Biyolojik sistemler: Konsept ve tanımlar Benyus, J. (1997) Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, HarperCollins, New York, Chapter 1. pp 1-10. Hargroves, K. and Smith, M.H. (2006) ‘Innovation inspired by nature – Biomimicry’, ECOS Magazine, 129, pp 27- 99.
3 Biyotasarımın Temel İlkeleri Christina Cogdell (2011). From BioArt to BioDesign. American Art, 25:2, pp 25-29. Benyus, J. (1997). Echoing Nature. Why Biomimicry Now? Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, HarperCollins, New York, Chapter 1.
4 Endüstriyel ve mekanik süreçlerde biyolojiden esinlenen yaklaşımlar Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 2, pp 74-127
5 Endüstriyel ve mekanik süreçlerde biyolojiden esinlenen yaklaşımlar Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 2, pp 74-127
6 Biyotasarım yöntemleri ve uygulamaları Paola Antonelli (2012). Beyond Biomimicry in Myers, William eds. BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, pp 10-17
7 Geometri – renk – doku: Yabancı ajanların faaliyetleri ile tasarım arasındaki korelasyon Benyus, J. (1997). Echoing Nature. Why Biomimicry Now? Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, HarperCollins, New York, Chapter 4.
8 Geometri – renk – doku: Yabancı ajanların faaliyetleri ile tasarım arasındaki korelasyon Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 3, pp 128-191
9 Canlı sistemlerle çalışırken etik ve ontolojik bakış açıları DIY bio community Code of Ethics for the United States and Europe. Available at https://diybio.org/codes/
10 Biyotasarım vaka örnekleri üzerinden proje önerisi geliştirilmesi Proje ön araştırması
11 Biyotasarım vaka örnekleri üzerinden proje önerisi geliştirilmesi Proje ön araştırması ve deney sürecinin tasarlanması
12 Proje deney süreci Gözlem
13 Proje deney süreci Gözlem
14 Proje deney süreci Gözlem ve raporlama
15 Proje Rapor yazımı ve sunum hazırlanması Gözlem ve raporlama
16 Rapor teslimi ve sunum

 

Ders Kitabı

Benyus, Janine. Biomimicry. New York: HarperCollins, 1997.

 

Myers, William. BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, 2012.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dyson, Freeman, “Our Biotech Future.” The New York Times Book Review, July 19, 2007.

 

The Economist, “Some Like It Very Hot.” June/July 2012.

 

Aldersey-Williams, Hugh. Zoomorphic. New York: HarperCollins, 2003.

 

Antonelli, Paola. Design and the Elastic Mind. New York: Museum of Modern Art, 2008.

 

Dyson, Freeman. The Sun, The Genome, and The Internet. New York: Oxford University Press, 1999.

 

McDonough, William and Michael Braungart. Cradle to Cradle. New York: North Point Press, 2002.

 

Carlson, Rob. Biology Is Technology: The Promise, Peril, and New Business of Engineering Life. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
25
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
1
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
25
25
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
41
41
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.