CE 536 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 536
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere daha etkin kullanıcı arayüzleri geliştirmelerine, kullanılabilirliği yüksek uygulamalar tasarlamalarına ve yeni etkileşim teknikleri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanıcı odaklı tasarım yöntemleri, araçları ve ilgili güncel araştırma konuları hakkında bilgi ve deneyim vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insan bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terim ve konseptleri özetleyebilir.
  • kullanıcı ve görev gereksinimlerini çözümleyebilir.
  • kullanıcı arayüzlerinin kullanılırlığını test edebilir.
  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.
  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanında bir bilimsel çalışma düzenleyebilir.
Ders Tanımı Kullanıcı arayüzü temel prensiplerini öğretmek. Kullanılırlık model ve prensiplerini öğrenciye tanıtmak. Kullanıcı ve görev analizini öğrenciye yaptırmak. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme işlemlerini öğrenciye proje yaptırarak öğretmek. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri öğretmek. Kullanıcı odaklı araştırmaların nasıl yürütüleceğini öğretmek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan bilgisayar etkileşimine giriş Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 1).
2 İnteraktif sistemler ve kullanılabilirlik Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 1).
3 Standartlar, prensipler ve teoriler Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 2).
4 Tasarım sürecini yönetme Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 3).
5 Tasarım sürecini yönetme Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 3).
6 Tasarımları değerlendirme Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 4).
7 Tasarımları değerlendirme Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 4).
8 Tasarımları değerlendirme Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 4).
9 Ara sınav
10 Bilgisayarda yüksek doğruluklu prototipler Internet resources
11 Direkt manipülasyon ve sanal ortamlar Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 5).
12 Menüler, formlar ve diyalog kutuları Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 6).
13 Etkileşim araçları Designing the User Interface, Ben Shneiderman, (ch 8).
14 Proje sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 -

 

Ders Kitabı Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine Cohen, Steven Jacobs, 2009, Designing the User Interface: Strategies for Effective HumanComputer Interaction (5th Edition), Addison Wesley
Önerilen Okumalar/Materyaller Seçilen ve ders sayfasına asılan yayınlar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
20
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
7
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
31
Final Sınavı
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest