Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sayısal görüntü işleme alanındaki temel prensipler ve teknikler ile mühendislik problemlerine uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriğinde görüntüler üzerinde nokta işlemleri, görüntü süzgeçleme ve dekonvolüsyon, öz-görüntüler, gürültü indirgeme ve onarımı, renkli görüntü işleme, çok çözünürlüklü işleme, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, ölçek-uzay teknikleri, öznitelik çıkarımı ve tanıma, görüntü eşikleme / bölütleme, görüntü kayıtlama ve eşleştirme gibi konuları ve yazılım uygulamaları bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • görüntü işleme tekniklerini ve sistemlerini analiz ederken görüntü oluşturma, örnekleme ve nicemleme prensiplerini kullanmayı öğrenecek,
  • görüntüleri işlemek ve iyileştirmek için yoğunluk dönüşümleri, uzamsal ve frekans düzleminde süzgeçleme tekniklerini kullanmayı öğrenecek,
  • farklı gürültü ve bozulma süreçleri içindeki görüntülerin onarımı için spesifik teknikleri kullanmayı öğrenecek,
  • en çok kullanılan renk modellerini uygulamayı ve renkli görüntü işleme için kullanmayı öğrenecek,
  • farklı sayısal görüntü işleme tekniklerinin avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olabilecek,
  • sayısal görüntü işleme tekniklerinin potansiyel kullanım alanlarını değerlendirebilecek,
  • sayısal görüntü işleme algoritmalarını Matlab ve görüntü işleme araçları kullanarak tasarlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Görüntü süzgeçleme ve dekonvolüsyon, öz-görüntüler, gürültü indirgeme ve onarımı, renkli görüntü işleme, çok çözünürlüklü işleme, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, ölçek-uzay teknikleri, öznitelik çıkarımı ve tanıma, görüntü eşikleme / bölütleme, görüntü kayıtlama ve eşleştirme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Sayısal Görüntü İşlemenin Uygulama Alanları Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 1)
2 Sayısal Görüntü Temelleri. Örnekleme, Nicemleme, Örtüşme, Moire örüntüleri Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 2)
3 Nokta İşlemleri, Görüntü Yoğunluk Dönüşümleri, Histogram İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 3)
4 Uzamsal Süzgeçleme, Uzamsal Düzlemde Görüntü İyileştirme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 3)
5 Frekans Düzleminde Süzgeçleme ve Görüntü İyileştirme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 4)
6 Görüntü Restorasyonu ve Oluşturma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 5)
7 Görüntü Restorasyonu ve Oluşturma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 5)
8 Ara sınav
9 Renkli Görüntü İşleme, Renk Dönüşümleri Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 6)
10 Çok Çözünürlüklü Görüntü İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 7)
11 Görüntü Sıkıştırma Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 8)
12 Morfolojik Görüntü İşleme Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 9)
13 Görüntü Bölütleme ve Kayıtlama Gonzales & Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall,3rd ed., 2008 (Ch. 10)
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
97
97
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
-
0
    Toplam
275

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.