Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 515 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomoleküllerin Enstrümental Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 515
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin çalıştıkları biyomoleküllerin yapısını, aktivitesini gerçekleştirirken diğer olası biyomoleküller ile etkileşimini veya bir inhibitor ile etkileşimini incelemek için kullanacakları analitik cihazların ve metotların temellerinin aşılanmasıdır. İlgilendikleri biyomolekülleri ürettikten sonra saflaştırmak için kullanabilecekleri metotları açıklamak, biyomoleküllerin yapısını inceleyebilecekleri, biyomolekülü karakterize edecekleri, biyomoleküler etkileşimleri analiz edebilecekleri teknikleri tanıtmak bu dersin amacını oluşturur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomolekülleri saflaştırma metodlarını tanımlayabilir.
  • Biyomolekülleri karakterize etme yöntemlerini karşılaştırabilir.
  • Biyomoleküllerin temel yapısal özelliklerini tanımlayabilir.
  • Biyomoleküllerin etkileşimlerini matematiksel ve kimyasal olarak inceleyebilir.
  • a
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Protein, DNA ve RNA Ders notları
2 Proteinler: Amino asitler, İkincil, Üçüncül ve Dördüncül Yapı Ders notları
3 Afinite ve Iyon Değişimi Kromatografisi Ders notları
4 Kromatografik Ayrıştırma - HPLC Ders notları
5 Proteinler arası etkileşim: etkileşim tipleri Ders notları
6 Proteinler arası etkileşim: Etkileşimlerin temel termodinamiği, kimyasal eşitlik ve bağlanma katsayıları, çalışılabilir parametreler Ders notları
7 Ara sınav I
8 Protein Karakterizasyonu için spektroskopik yöntemler: UV-Vis Spektroskopisi Ders notları
9 Protein Karakterizasyonu için spektroskopik yöntemler: CD Spektroskopisi Ders notları
10 Protein Karakterizasyonu için spektroskopik yöntemler: Kütle Spektroskopisi Ders notları
11 Protein Karakterizasyonu için fiziksel yöntemler: Büyüklük Etmeni Spektroskopisi, Analitik Ultrasentrifugasyon Ders notları
12 Ara Sınav II
13 Fluoresan Spektroskopi ile Protein etkileşimlerinin karakterizasyonu Ders notları
14 Kalorimetrik yöntemlerle proteinleri ve etkileşimlerini karakterize etme (İzotermal Titrasyon Kalorimetresi ve Dinamik Taramalı Kalorimetre) Ders notları
15 Yüzey Plazmon Rezonansı Ders notları
16 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders notları

 

Ders Kitabı

Ders notları ve Van Holde – principles of physical biochemistry, 2005  

Önerilen Okumalar/Materyaller

Structure and Mechanism in Protein Science by Fersht

Introduction to Protein Structure, by Branden and Tooze

Biochemistry by Voet and Voet

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
16
32
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.