BEN 513 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gen Tedavisinin Moleküler Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 513
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri gen terapisinin moleküler temelleri, viral ve viral-olmayan gen transfer teknikleri ve kalıtımsal veya edinilmiş hastalıklarda gen terapisi uygulamları hakkında bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genetik hastalıkların moleküler temelini tanımlayabilecek.
  • Hastalıkları modellemede kullanılan hayvan modellerini karşılaştırabilecek.
  • Gen terapisinde kullanılan törapatik yöntemleri açıklayabilecek.
  • Viral ve viral-olmayan gen transfer tekniklerini tespit edebilecek.
  • Gen terapisini etik açıdan tartışabilecek.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücreler ve genomlar An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005, Chapter 1
2 DNA Rekombinasyonu ve onarımı An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005, Chapter 2
3 Viral Gen Aktarım Sistemleri An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 4&5
4 Viral-Olmayan Gen Aktarım Sistemleri An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 4&5
5 1.Vize
6 Hayvan Modelleri An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 3
7 Kanserde immünterapi An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005, Chapter 16
8 Kas hastalıkları An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005, Chapter 13
9 Metabolik hastalıklar An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005, Chapter 12
10 2.Vize
11 Bulaşıcı hastalıklarda gen terapisi An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 11
12 Gen terapisinde kök hücrelerin kullanımı An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 2
13 Gen terapisinde klinik denemeler An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 13
14 Gen terapisinde etik An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Chapter 14
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

An Introduction to Human Molecular Genetics (2nd Edition), J.J. Pasternak, 2005

An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy 1st Edition by Thomas F. Kresina 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Human Molecular Genetics (4th Edition), Tom Strachan & Andrew Read, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
30
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest