Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 522 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Tıbbi Görüntüleme Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 522
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı tıbbi görüntülemenin fiziksel prensiplerini ve tıbbi görüntülerin özellikleri ile gösterimini öğretmek ve tıbbi görüntü analizi için kullanılan hesaplamalı ve matematiksel yöntemleri genel bir bakış ile irdelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel teknik özelliklerini açıklayabilecek,
  • Tıbbi görüntülerin oluşturulmasında rol oynayan temel işlemleri tartışabilecek,
  • Farklı tıbbi görüntüleme teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını kıyaslayabilecek,
  • Temel görüntü analizi yöntemlerinin prensiplerini ve teknik özelliklerini ve bu yöntemlere neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayabilecek,
  • Tıbbi görüntülerin iyileştirilmesi, bölütlenmesi ve çakıştırılması için kullanılan temel yöntemleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders temel tıbbi görüntüleme teknolojilerinin çalışma prensipleri, tıbbi görüntü verisinin saklanması, görselleştirilmesi ve işlenmesini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders notları
2 Tıbbi Görüntüleme: X-Ray, BT, PET ve SPECT Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 15
3 Tıbbi Görüntüleme: Ultrason ve MR Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 15
4 Tıbbi Görüntülerin Saklanması, Arşivlenmesi ve İletim Sistem ve Formatları Ders notları
5 Tıbbi Görüntülerin Görselleştirilmesi Ders notları
6 Tıbbi Görüntü Analizi Temelleri Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 12
7 Ara sınav
8 Tıbbi Görüntülerin Bölütlenmesi - I Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 14
9 Tıbbi Görüntülerin Bölütlenmesi - II Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 14
10 Tıbbi Görüntülerin Çakıştırılması - I Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 13
11 Tıbbi Görüntülerin Çakıştırılması - II Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 13
12 Tıbbi Görüntülerde Sınıflama Sınıflama ve Obje Tanıma - I Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 16
13 Tıbbi Görüntülerde Sınıflama ve Obje Tanıma - II Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, Bölüm 17
14 Tıbbi Görüntülerde Obje Takibi Ders notları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, CRC Press – 3rd edition (2014). ISBN: 1466567368

Önerilen Okumalar/Materyaller

Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis, J. Michael Fitzpatrick and Milan Sonka, SPIE—1st edition (2009).

Paul Suetens, "Fundamentals of Medical Imaging", Second Edition, Cambridge University Press, ISBN: 0521519152, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.