BEN 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma Metotları ve Deneysel Tasarımlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 501
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı lisansüstü öğrencilere tez çalışmaları süresince kullanacakları özgün araştırma konularını belirleyebilmelerini, araştırma sorularını ve dolayısıyla hipotezlerini üretebilmeyi ve deneysel çalışmalarını tasarlayabilmeleri için istatistiksel yöntem ve algoritmaları kullanabilmelerini sağlayabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir araştırma konusu belirleyerek hipotez oluşturabileceklerdir.
  • Bir deney sistemini tasarlamayı ve yürütmeyi açıklayabileceklerdir.
  • Bir deney sisteminden elde edilen sonuçları analiz ederek yorumlayabileceklerdir.
  • Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araç, teknik ve yetenekleri kullanabileceklerdir.
  • Deney sistemine uygun deneysel tasarım yöntemlerini bir bilgisayar yazılımı aracılığı ile karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders tez çalışmalarına yönelik araştırma metotları, araştırma konularının ve sorularının belirlenebilmesi, hipotez oluşturulması, istatistiksel deneysel tasarım yöntemleri, optimizasyon deneyleri, deneysel tasarım yöntemlerinin uygulanabilmesi için bilgisayar yazılımı kullanımını ve bilimsel araştırmalarda etik konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma tipleri ve amacı Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 2)
2 Literatür taramasının esasları Strategies for Writing Literature Reviews, Matt Weiss, retrieved from https://www.jmu.edu/uwc/files/link-library/GWC%20-%20Lit%20Review%20presentation%20Matt%20W.ppt
3 Deneysel tasarım geliştirilmesi, örneklem ve optimizasyon kavramları Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 3)
4 Veri analizi, parametrik ve non-parametrik tasarımlar Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 8)
5 Temel istatistiksel metotlar Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 2)
6 Tek ve çoklu faktörlü deneyler, varyans analizi (ANOVA) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 3-5)
7 Ara sınav
8 Faktöriyel dizaynlar Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
9 Faktöriyel dizaynlar (Design Expert yazılımı ile) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
10 Yüzey tarama metodolojileri ve dizaynları (Design Expert yazılımı ile) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
11 Yüzey tarama metodolojileri ve dizaynları (Design Expert yazılımı ile) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 11)
12 Araştırma projesi sonuçlarının raporlanması Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 9)
13 Bilimsel çalışmalarda etik Research Ethics for Scientists: A Companion for Students. C. Neal Stewart Jr. 2011 John Wiley & Sons, Ltd.
14 Bilimsel rapor yazımının genel kuralları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001  (8th Edition)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foundations of Industrial Research and Experimental Design (formerley) Design of Experiments in Quality Engineering, Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998.

 

Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, 2nd Edition. Box, George E. P., J. Stuart Hunter, and William G. Hunter. 2005. Wiley-Interscience.

 

Research Ethics for Scientists: A Companion for Students. C. Neal Stewart Jr. 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
35
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest