Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Tasarım ve Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı lisansüstü öğrencilere tez çalışmaları süresince kullanacakları özgün araştırma konularını belirleyebilmelerini, araştırma sorularını ve dolayısıyla hipotezlerini üretebilmeyi ve deneysel çalışmalarını tasarlayabilmeleri için istatistiksel yöntem ve algoritmaları kullanabilmelerini sağlayabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir araştırma konusu belirleyerek hipotez oluşturabileceklerdir.
  • Bir deney sistemini tasarlamayı ve yürütmeyi açıklayabileceklerdir.
  • Bir deney sisteminden elde edilen sonuçları analiz ederek yorumlayabileceklerdir.
  • Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araç, teknik ve yetenekleri kullanabileceklerdir.
  • Deney sistemine uygun deneysel tasarım yöntemlerini bir bilgisayar yazılımı aracılığı ile karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders tez çalışmalarına yönelik araştırma metotları, araştırma konularının ve sorularının belirlenebilmesi, hipotez oluşturulması, istatistiksel deneysel tasarım yöntemleri, optimizasyon deneyleri, deneysel tasarım yöntemlerinin uygulanabilmesi için bilgisayar yazılımı kullanımını ve bilimsel araştırmalarda etik konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi edinmenin ve bilimsel çalışmaların tarihçesi, derse giriş Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 1)
2 Bir araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma tipleri ve amacı Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 2)
3 Deneysel tasarım geliştirilmesi, örneklem ve optimizasyon kavramları Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 3)
4 Veri analizi, parametrik ve non-parametrik tasarımlar Foundations of Industrial Research and Experimental Design Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998. (Bölüm 8)
5 Temel istatistiksel metotlar Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 2)
6 Tek ve çoklu faktörlü deneyler, varyans analizi (ANOVA) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 3-5)
7 Ara sınav
8 Response surface tasarım ve yöntemleri (Box-Behnken, Design Expert yazılımı) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
9 Response surface tasarım ve yöntemleri (Box-Behnken, Design Expert yazılımı) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
10 Factorial tasarım ve yöntemleri (Taguchi OA, Design Expert yazılımı) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 6-8)
11 Factorial tasarım ve yöntemleri (Taguchi OA, Design Expert yazılımı) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 9)
12 Taguchi OA ile optimizasyon(Design Expert yazılımı) Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 9)
13 Araştırma proje sonuçlarının raporlanması Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001 (Bölüm 11)
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Design and Analysis of Experiments D.C. Montgomery, John Wiley & Sons, New York, 2001  (8th Edition)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foundations of Industrial Research and Experimental Design (formerley) Design of Experiments in Quality Engineering, Jeffrey Luftig & Victoria Jordan, McGraw-Hill Publishing Company, 1998.

 

Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, 2nd Edition. Box, George E. P., J. Stuart Hunter, and William G. Hunter. 2005. Wiley-Interscience.

 

Research Ethics for Scientists: A Companion for Students. C. Neal Stewart Jr. 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
37
37
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
46
46
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.