Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

Anasayfa

2019/2020 öğrenim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencilerin başarı ile bitirmiş oldukları hukuk lisans eğitimini takiben kamu hukuku alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, kamu hukuku alanında inceleme ve araştırma yapmaları, kamu hukuku alanı içinde bulunan ana disiplinlerde derinlemesine bilgi sahibi olmaları, araştırma-inceleme yöntemleri aracılığıyla gerekli bilimsel altyapının hazırlanması programın hedefleri arasındadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu hukukuna ilişkin sorunları saptama ve bu sorunları aydınlatabilecek bilimsel ve yargısal kaynaklara ulaşma ve ulaşılan bilgiler yardımıyla hukuki sorunlara çözümler bulma konusunda bilimsel yeterliliğe ulaşacaklardır.

Hukuk lisans programı esnasında öğrenilen bilgiler, gittikçe karmaşık, geniş boyutlar kazanan hukuksal soru ve sorunların ele alınmasında yeterli olamamaktadır. Kamu hukukunu ilgilendiren çok sayıda güncel gelişme, uluslararası hukukun artan etkisi; mevzuatın yeniden incelenip değerlendirilmesine etki eden sebeplerdir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, geniş seçmeli ders içerikleri ile öğrencinin ilgi alanına göre şekillenebilen öğrenci odaklı bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak daha iyi kariyer olanaklarına sahip olma olanağını elde edebilecektir. Özellikle kamuda görev alan veya almak isteyen hukukçular için Kamu Hukuku Yüksek Lisans diplomasının meslek kariyerine etkisi oldukça önemlidir.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden Kamu Hukuku Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programında “Yüksek Lisans”  diploması alacak olup, kamu hukuku uzmanı unvanını elde edeceklerdir.

Program Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Vergi Hukuku Anabilim Dallarını içermektedir. Bunun yanı sıra, Çevre Hukuku, Kamu Alacakları Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku gibi özel uzmanlık gerektiren hukuk dallarına ilişkin dersler de sunularak öğrencilere meslek hayatlarında disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.