Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
HUK 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
LEE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
KHUK 510 Kamu Alacakları Hukuku 3 0 3 7.5
KHUK 515 Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 7.5
KHUK 520 Anayasal Sosyal Haklar Kuramı 3 0 3 7.5
KHUK 530 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7.5
KHUK 540 Uluslararası Vergi Hukuku 3 0 3 7.5
KHUK 550 Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar 3 0 3 7.5
KHUK 560 Toplu İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Hakemlik 3 0 3 7.5
KHUK 570 Ceza Hukukunda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 3 0 3 7.5
KHUK 580 Kamu İş Yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi 3 0 3 7.5
KHUK 590 Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Dalları 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı