KHUK 550 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 550
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, hukuk fakültesinin temel derslerinden olan İdare Hukuku dersinde idari teşkilat konusu içinde anlatılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar konusunun, yüksek lisans düzeyinde, daha detaylı ve derinlemesine irdelenmesi amacını taşımaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayabilen öğrenciler, • Düzenleyici ve denetleyici kurumların ortaya çıkış nedenlerini açıklayabilir.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumları sınıflandırabilir.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyetlerinin hukuki niteliğini açıklayabilir.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumların çeşitli ülkelerdeki örnekleri ile Türkiye’deki örneklerini karşılaştırabilir.
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyetlerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözüm yollarını tartışabilir.
Ders Tanımı Düzenleyici ve denetleyici kurumların tarihsel gelişimi, ortak özellikleri, türleri, regülasyon kavramı, bu kurumların Türkiye’de ortaya çıkışı, bağımsızlığı, yetkileri, faaliyetlerinin hukuki niteliği ve idari ve yargısal denetimi ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Tarihsel Gelişimi Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
2 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Ortak Özellikleri Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Türleri Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
4 Regülasyon Kavramı Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
5 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Türkiye’de Ortaya Çıkışı Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
6 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Bağımsızlığı Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
7 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Düzenleme Yetkileri Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
8 Ara sınav
9 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Denetleme Yetkileri Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
10 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yaptırım Uygulama Yetkileri Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
11 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Faaliyetlerinin Hukuki Niteliği Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
12 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İdari ve Mali Açıdan Denetlenmesi Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
13 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Faaliyetlerinin Yargısal Denetimi Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999 isimli kaynakların ilgili kısımları
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2010; Ulusoy Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara 2003; Akıncı Müslüm, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayıncılık, 1.Bası, İstanbul 1999.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
39
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest