Ders İçerikleri - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

KHUK 540 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Vergi Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 540
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası vergi hukukunun temel kavramları, çifte vergilendirmenin önlenmesi, vergi anlaşmalarının yorumu, vergilendirme yetkisinin paylaşımı, transfer fiyatlandırmasının mahiyeti, vergi bilgi değişimi, vergi tahsilatında yardımlaşma ve uluslararası vergi ihtilafların çözümü konuları ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Uluslararası vergi hukukunun temel kavramlarını açıklayabilir.
  • Çifte vergilendirme önlenmesini yöntemlerini karşılaştırabilir.
  • Vergi anlaşmalarının hukuki ve ekonomik yönlerini yorumlayabilir.
  • Vergilendirme yetkisinin devletler arasında paylaşımının sonuçlarını karşılaştırabilir.
  • Transfer fiyatlandırması raporu hazırlayabilir.
  • Vergi bilgi değişiminin devletler ve mükellefler üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
  • Vergi tahsilatında yardımlaşmanın devletler ve mükellefler bakımından önemini değerlendirebilir.
  • Uluslararası vergi ihtilaflarında izlenecek yola karar verebilir.
Ders Tanımı Uluslararası vergi hukukunun temel ilke ve kavramları, vergi anlaşmalarının çeşitleri, hukuki ve ekonomik yorumu, vergilendirme yetkisinin devlete arasındaki paylaşımının ekonomik sonuçları bu dersin temel konularıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Vergi Hukukunun Genel Esasları Işık, 2014, Bölüm 1
2 Çifte Vergilendirme Işık, 2014, Bölüm 2
3 Vergi Anlaşmaları Işık, 2014, Bölüm 3
4 Vergilendirme Yetkisinin Paylaşımında Temel Kavramlar Işık, 2014, Bölüm 4
5 Vergilendirme Yetkisinin Gelir ve Servet Unsurları İtibariyle Paylaşımı I Işık, 2014, Bölüm 5
6 Vergilendirme Yetkisinin Gelir ve Servet Unsurları İtibariyle Paylaşımı II Işık, 2014, Bölüm 5
7 Ara Sınav
8 Transfer Fiyatlandırması I Işık, 2014, Bölüm 6
9 Transfer Fiyatlandırması II Işık, 2014, Bölüm 6
10 Ayrım Yapılmaması Işık, 2014, Bölüm 7
11 Bilgi Değişim Işık, 2014, Bölüm 8
12 Vergi Tahsilatında Yardımlaşma Işık, 2014, Bölüm 9
13 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Işık, 2014, Bölüm 11
14 Uluslararası Vergi İhtilaflarının Çözümü Işık, 2014, Bölüm 12
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hüseyin IŞIK, Uluslararası Vergilendirme, İstanbul, 2014, , XII Levha Yayınları.  

Önerilen Okumalar/Materyaller

Billur Yaltı, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, İstanbul, 1995, Beta Basım Yayım.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
7
105
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
22
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
215

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.