KHUK 520 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasal Sosyal Haklar Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 520
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersinin amacı, sosyal hakların anayasa hukuku perspektifinden normatif niteliklerini ve anayasa yargısı düzeyindeki icrasını incelemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Anayasal sosyal hakların neden giderek daha fazla yargısal uyuşmazlık konusu haline geldiğini açıklayabilir
  • Anayasal sosyal hakların nasıl dava edilebileceği sorununu tanımlayabilir
  • Sosyal hakların diğer anayasal haklardan farklı olmadığını tartışabilir
  • Sosyal hakların anayasal koruma rejimlerini sınıflandırabilir
  • Anayasa mahkemelerinin sosyal haklara yönelik tutumlarını karşılaştırabilir
Ders Tanımı Derste esas olarak anayasal sosyal hakların karakteristik özellikleri ve bunların dava edilebilirliği sorunu ele alınacaktır. Bunun için hem literatürdeki tartışmalar irdelenecek hem de karşılaştırmalı yargısal içtihat ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, konu ve yöntemi
2 Anayasal sosyal hakların tarihsel gelişimi Yolcu, s. 22-28; Dericiler, s. 19-54; Tanör, s. 43-74.
3 Sosyal haklar anayasacılığı Yolcu, s. 28-48
4 Hak kavramı ve sosyal haklar Yolcu, s. 48-56; Tanör, s. 13-42.
5 Anayasal sosyal hakların unsurları Yolcu, s. 56-90; Tanör, s. 74-79.
6 Sosyal hakların dava edilebilirliği sorunu-I Yolcu, s. 91-120; Dericiler, s. 220-238.
7 Sosyal hakların dava edilebilirliği sorunu-II Yolcu, s. 121-133
8 Yargısal uygulama: Güney Afrika Yolcu, s. 161-205
9 Yargısal uygulama: Kolombiya Yolcu, s. 206-236
10 Yargısal uygulama: Hindistan Yolcu, s. 236-264
11 Türkiye’de sosyal hakların anayasal statüsü Yolcu, s. 300-315; Tanör, s. 142-149 & s.163-169.
12 Türk Anayasa Mahkemesinin tutumu Yolcu, s. 315-360; Tanör, s. 372-381.
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaklaşımı Yolcu, s. 362-377; Dericiler, s. 241-251.
14 Ödevlerin Sunumu
15 Ödevlerin Sunumu
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Serkan YOLCU, Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması, Ankara: Seçkin, 2018. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bülent TANÖR, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul: May Yayınları, 1978; İbrahim KABOĞLU (ed.), Anayasal Sosyal Haklar: Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye, İstanbul: Legal, 2012; Özge Yücel DERİCİLER, Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme, İstanbul: On İki Levha, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
34
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
60
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest