LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Hakkımızda

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarımla ilişkili farklı alanları buluşturan ve akademik bir yapı olarak disiplinler arası çalışmayı hedef almış ortak bir platformdur. Disiplinler arası bu etkileşim öğrencilerin daha yaratıcı sonuçları ortaya çıkarmalarına imkân vermektedir.

Türkiye’de ilk kez İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde hayata geçirilen Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı altında; mimarlar, içmimarlar, görsel iletişim tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcıları ve diğer ilgili disiplinlerden gelen adaylara özgün bir araştırma olanağı sağlanmaktadır. Geniş kapsamdaki bu çalışmalar doğrultusunda, öğrenciler kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir tez yazarlar. Uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyen yüksek lisans öğrencileri de, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yürüterek tezlerini bu kapsamda yazarlar. Dolayısıyla programdan mezun olanların, hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı vardır.

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı hedefiyle kurulmuştur. Farklı konu ve yaklaşımlar arasındaki ilişkilerinin üzerinde durulması öğrencilere daha geniş kapsamlı bir eğitim olanağı sağlamaktadır.  Her bir öğrenci; önemli ve yaratıcı beceriler, özgün deneyimler ve uzmanlaşmış bilgiyle programdan mezun olacaktır. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

 

Çalışma Alanları

 

 

 • Çevre Tasarımı

 

 • Deneyim Tasarımı

 

 • Endüstriyel Tasarım

 

 • Etkileşim Tasarımı

 

 • Görsel İletişim

 

 • Grafik Tasarımı

 

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım

 

 • İçmimari

 

 • Moda Tasarımı
 • Ürün Tasarımı

 

 • Servis Tasarımı

 


 

 

 

 

 

Öncelikli Araştırma Konuları

 

 

 • Tasarım Kuramı ve Tarihi

 

 • Tasarım Eğitimi ve Araştırmaları

 

 • Çevre ve Davranış Çalışmaları

 

 • Tasarım Yönetimi

 

 • Malzeme, Malzeme Bilimi ve Tasarım

 

 • Ergonomi, Antropometri ve Tasarım

 

 • Biyotasarım, Biyobenzetim ve Biyofilik Tasarım

 

 • Dijital Beşeri Bilimler

 

 • Tasarım Dilbilim, Anlambilim ve Göstergebilim

 

 • Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım

 

 • Yaratıcı Endüstriler

 

 • Konut Çalışmaları

 

 • Yer Yapım

 

 • Tasarım ve Teknoloji

 

 • Ürün Hizmet Sistem Tasarımı

 

 • Denizsel Tasarım

 

 • Ulaşım Araçları Tasarımı

 

 • Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları

 

 • Tahmin, Öngörü ve Tasarım

 

 • Mutfak Sanatları, Gastronomi ve Tasarım
     

Tasarım Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı kapsamında, öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanları mevcuttur.Tasarımın farklı alanlarında lisansüstü değişim anlaşmamız olan üniversiteler ve programlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi Uluslarası İlişkiler Ofisi’nden erişilebilir.

 

Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Osman Demirbaş
Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Didem Kan Kılıç

 

Genel bilgi için:
Enstitü Sekreteri Ayşın Örs
Eğitim İşleri Sorumlusu Fulya Alagöz