LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Hakkımızda

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarımla ilişkili farklı alanları buluşturan ve akademik bir yapı olarak disiplinler arası çalışmayı hedef almış ortak bir platformdur. Disiplinler arası bu etkileşim öğrencilerin daha yaratıcı sonuçları ortaya çıkarmalarına imkân vermektedir.

Türkiye’de ilk kez İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde hayata geçirilen Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı altında; mimarlar, içmimarlar, görsel iletişim tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcıları ve diğer ilgili disiplinlerden gelen adaylara özgün bir araştırma olanağı sağlanmaktadır. Geniş kapsamdaki bu çalışmalar doğrultusunda, öğrenciler kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir tez yazarlar. Uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyen yüksek lisans öğrencileri de, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yürüterek tezlerini bu kapsamda yazarlar. Dolayısıyla programdan mezun olanların, hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı vardır.

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı hedefiyle kurulmuştur. Farklı konu ve yaklaşımlar arasındaki ilişkilerinin üzerinde durulması öğrencilere daha geniş kapsamlı bir eğitim olanağı sağlamaktadır.  Her bir öğrenci; önemli ve yaratıcı beceriler, özgün deneyimler ve uzmanlaşmış bilgiyle programdan mezun olacaktır. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

AKADEMİK KADROMUZUN ÇALIŞMA ALANLARI

 Prof. Dr. Murat Bengisu

Materials and design

Biomimetics

Technology forecasting

Design history

Design terminology

Material culture

Ergonomics

 Prof. Dr. Ender Bulgun

Fashion design

Clothing technology

CAD Systems and fashion design

Smart textiles

 Prof. Dr. Deniz Hasırcı

Environment-behavior studies: Learning environments; biophilic design; behavior settings; interior design; participatory design; codesign

Design history: History of Turkish modern furniture; history of Turkish interiors; modern interior design; oral history

 Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

Textile arts

Museum studies

Textile design

Traditional textile studies

Textile fibers

 Doç. Dr. Zeynep ARDA

Interaction Design; interface design; human-computer interaction; voice-controlled interaction; smart mobile assistants

Intercultural communication; art, artists and migration; cultural diversity

Branding & Identity; city branding; destination marketing; filming locations

Virtual worlds; virtual reality; physical space to cyberspace; liminal Spaces; metaverse

Image & Identity; social media & self presentation; reputation management 

Online education; design education; nonverbal communication in remote education

 Doç. Dr. Deniz DENİZ

Sustainability

Ecological design

Urban design

 Doç. Dr. Şölen KİPÖZ

Fashion theory and design

Conceptual fashion design

Ethical, sustainable and circular fashion

 Doç. Dr. Onur Mengi

Creative Industries

Urban design

Design Management

Doç. Dr. Aslı Ceylan ÖNER

Globalization and urban space

Global city networks

Art and design districts

Comparative urbanization

 Doç. Dr. Arzu VURUŞKAN

Fashion technology

Apparel product development

3D digital fashion

Sportswear

 Dr. Öğr. Üyesi Ali ASLANKAN

Housing studies

Housing design and Urbanism

Design education

 Dr. Öğr. Üyesi Lale BAŞARIR

Artificial intelligence in architecture

Gamification

Post occupancy evaluation

Design optimization

Natural algorithms

Design in massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) environments

 Dr. Öğr. Üyesi Esra BİCİ NASIR

Furniture design

Domestic culture

Design history

Design anthropology

User-centered design

 Dr. Öğr. Üyesi Hande ATMACA ÇETİN

The history of modern furniture and interiors

Architecture / Design history, theory and criticism

Cinema and space studies

 Dr. Öğr. Üyesi Tuba DOĞU

Production of urban space

Social architecture

Critical spatial practices

 Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜL

Traditional housing

Yacht design

 Dr. Öğr. Üyesi F Dilek HİMAM

Fashion theory

Contemporary fashion and dress history

Material culture studies

Museology studies

Textile history

Body and gender studies

 Dr. Öğr. Üyesi İlker KAHRAMAN Sustainable built environment, sustainable neighborhood approach
Assessing embodied energy and embodied carbon of buildings and building materials
Circular economy principles for building sector
Natural ventilation 
Energy efficient buildings
Integrated building design approach (IBDA)

 Dr. Öğr. Üyesi Didem KAN KILIÇ

Non-visual aspects of spatial knowledge: Auditory architecture; olfactory architecture; tactile architecture; the hegemony of sight

Wayfinding in urban environments and interiors

Corporate social responsibility design projects

 Dr. Öğr. Üyesi İpek KAŞTAŞ UZUN

Gender studies

Urban studies

History of nation gardens

Landscape design of residential areas

Waterfront design

 Dr. Öğr. Üyesi Rabia Özgül KILINÇARSLAN

Contemporary art

Fine arts in Turkey

Curatorial studies

Exhibition design

Visual storytelling

Bioart and biodesign

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan MURA

Migration and design: Immigrant objects; material and visual culture of migration; transnational objects; design in post-migration societies; public space design and visual culture relationship

Technology and design relationship: Artificial intelligence and design (artificial intelligence applications especially in the fields of creativity and health and well-being); wearable technologies

Interaction design: Physical interaction; design of interactive products, systems and services; empathetic design; creative design methods

History and theory of design and visual culture

 Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ebru ÖNGEN CORSİNİ

Costume design

Stage design

Puppet design

Textile and fashion design

 Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN

Product-service-system design

Design project management

Design history

Design semiotics

Marine Vehicles and Equipment History and Design

 Dr. Öğr. Üyesi Athanasios STASINOPOULOS

Green architecture

Sustainable environmental design

Vernacular architecture and environment

Biophilia and architecture

 Dr. Öğr. Üyesi Markus WILSING

Design educational models for the upcoming generations

How the virtual environment effects the design outcome, process and its profession

Development of habitats for the upcoming generations

A possible roadmap of design developments for the next generations

Possible future relationships and integrations of design, society and political structures

 

Tasarım Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı kapsamında, öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanları mevcuttur.Tasarımın farklı alanlarında lisansüstü değişim anlaşmamız olan üniversiteler ve programlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi Uluslarası İlişkiler Ofisi’nden erişilebilir.

Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Emre Ergül
Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Didem Kan Kılıç

Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu

Tasarım Çalışmaları Program Asistanı, Araş. Gör. Elif Büyükkeçeci

 

Genel bilgi için:
Enstitü Sekreteri Ayşın Örs
Eğitim İşleri Sorumlusu Fulya Alagöz