Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Bölümü Hakkında Genel Bilgiler (Tezli MDes Derecesi)

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarımla ilişkili farklı alanları buluşturan ve akademik bir yapı olarak disiplinler arası çalışmayı hedef almış ortak bir platformdur. Disiplinler arası bu etkileşim öğrencilerin daha yaratıcı sonuçları ortaya çıkarmalarına imkân vermektedir.

Türkiye’de ilk kez İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde hayata geçirilen Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı altında; mimarlar, içmimarlar, görsel iletişim tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcıları ve diğer ilgili disiplinlerden gelen adaylara özgün bir araştırma olanağı sağlanmaktadır. Geniş kapsamdaki bu çalışmalar doğrultusunda, öğrenciler kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir tez yazarlar. Uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyen yüksek lisans öğrencileri de, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yürüterek tezlerini bu kapsamda yazarlar. Dolayısıyla programdan mezun olanların, hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı vardır.

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı hedefiyle kurulmuştur. Farklı konu ve yaklaşımlar arasındaki ilişkilerinin üzerinde durulması öğrencilere daha geniş kapsamlı bir eğitim olanağı sağlamaktadır.  Her bir öğrenci; önemli ve yaratıcı beceriler, özgün deneyimler ve uzmanlaşmış bilgiyle programdan mezun olacaktır. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

AKADEMİK PERSONELİN ARAŞTIRMA ALANLARI

 Prof. Murat BENGİSU

Malzeme ve tasarım

Biyomimikri

Teknoloji tahmini

Tasarım geçmişi

Tasarım terminolojisi

Malzeme kültürü

Ergonomi

 Prof. Ender YAZGAN BULGUN

Moda tasarımı

Giysi teknolojisi

CAD Sistemleri ve moda tasarımı

Akıllı tekstil

 Prof. Deniz HASIRCI

Çevre-davranış çalışmaları: Öğrenme ortamları; biyofilik tasarım; davranış ayarları; iç dizayn; katılımcı tasarım; ortak tasarım

Tasarım tarihi: Türk modern mobilya tarihi; Türk iç tarihi; modern iç tasarım; sözlü tarih

 Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

Tekstil sanatları

Müze çalışmaları

Tekstil tasarımı

Geleneksel tekstil çalışmaları

Tekstil lifleri

 Assoc. Prof. Zeynep ARDA

Etkileşim dizaynı; arayüz tasarımı; insan bilgisayar etkileşimi; ses kontrollü etkileşim; akıllı mobil asistanlar

Kültürlerarası iletişim; sanat, sanatçılar ve göç; kültürel çeşitlilik

Marka ve Kimlik; şehir markalaşması; hedef pazarlama; çekim yerleri

Sanal dünyalar; sanal gerçeklik; fiziksel alandan siber uzaya; eşik Boşluklar; sanal evren

İmaj & Kimlik; sosyal medya ve kişisel sunum; itibar yönetimi

Çevrimiçi eğitim; tasarım eğitimi; uzaktan eğitimde sözsüz iletişim

 Assoc. Prof. Deniz DENİZ

Sürdürülebilirlik

Ekolojik tasarım

Kentsel Tasarım

 Assoc. Prof. Şölen KİPÖZ

Moda teorisi ve tasarımı

kavramsal moda tasarımı

Etik, sürdürülebilir ve döngüsel moda

 Assoc. Prof. Onur MENGİ

Yaratıcı endüstriler

Kentsel Tasarım

Tasarım yönetimi

Prof. Aslı Ceylan ÖNER

Küreselleşme ve kentsel mekan

Küresel şehir ağları

Sanat ve tasarım bölgeleri

Comparative urbanization

 Assoc. Prof. Arzu VURUŞKAN

Moda teknolojisi

Giyim ürünü geliştirme

3D dijital moda

Spor giyim

 Asst. Prof. Ali ASLANKAN

Konut çalışmaları

Konut tasarımı ve Şehircilik

Tasarım eğitimi

 Asst. Prof. Lale BAŞARIR

mimaride yapay zeka

Oyunlaştırma

Kullanıcı deneyimi sonrası değerlendirme

Tasarım optimizasyonu

Doğal algoritmalar

Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) ortamlarında tasarım

 Asst. Prof. Esra BİCİ NASIR

Mobilya tasarımı

Yerli kültür

Tasarım geçmişi

Tasarım antropolojisi

Kullanıcı merkezli tasarım

 Asst. Prof. Tuba DOĞU

Kentsel mekan üretimi

Sosyal mimari

Kritik mekansal uygulamalar

 Assoc. Prof. Emre ERGÜL

Geleneksel konut

Yat tasarımı

 Asst. Prof. F. Dilek HİMAM

moda teorisi

Çağdaş moda ve giyim tarihi

Malzeme kültür çalışmaları

Müzecilik çalışmaları

Tekstil tarihi

Beden ve cinsiyet çalışmaları

 Asst. Prof. İlker KAHRAMAN

Sürdürülebilir yapılı çevre, sürdürülebilir komşuluk yaklaşımı

Binaların ve inşaat malzemelerinin enerjisinin ve karbonizasyonun değerlendirilmesi

Yapı sektörü için döngüsel ekonomi ilkeleri

Doğal havalandırma

Enerji verimli binalar

Entegre bina tasarımı yaklaşımı

 Assoc. Prof. Didem KAN KILIÇ

Uzamsal bilginin görsel olmayan yönleri: İşitsel mimari; koku mimarisi; dokunsal mimari; görmenin hegemonyası

Kentsel ortamlarda ve iç mekanlarda yön bulma

kurumsal sosyal sorumluluk tasarım projeleri

 Asst. Prof. İpek KAŞTAŞ UZUN

Cinsiyet Çalışmaları

Kentsel çalışmalar

Ulusal bahçelerin tarihi

Yerleşim alanlarının peyzaj tasarımı

Sahil tasarımı

 Asst. Prof. Rabia Özgül KILINÇARSLAN

Çağdaş sanat

Türkiye'de güzel sanatlar

Küratöryel çalışmalar

Sergi tasarımı

Görsel hikaye anlatımı

Biyosanat ve biyotasarım

 Assoc. Prof. Gökhan MURA

Göç ve tasarım: Göçmen nesneler; göçün maddi ve görsel kültürü; ulusötesi nesneler; göç sonrası toplumlarda tasarım; kamusal alan tasarımı ve görsel kültür ilişkisi

Teknoloji ve tasarım ilişkisi: Yapay zeka ve tasarım (özellikle yaratıcılık, sağlık ve esenlik alanlarındaki yapay zeka uygulamaları); giyilebilir teknolojiler

Etkileşim tasarımı: Fiziksel etkileşim; etkileşimli ürün, sistem ve hizmetlerin tasarımı; empatik tasarım; yaratıcı tasarım yöntemleri

Tasarım ve görsel kültür tarihi ve teorisi

 Asst. Prof. Duygu Ebru ÖNGEN CORSİNİ

Kostüm dizaynı

Sahne tasarımı

Kukla tasarımı

Tekstil ve moda tasarımı

 Asst. Prof. Can ÖZCAN

Ürün-hizmet-sistem tasarımı

Tasarım proje yönetimi

Tasarım geçmişi

Tasarım göstergebilimi

Deniz Araçları ve Ekipmanları Tarihçesi ve Tasarımı

 Asst. Prof. Athanasios STASINOPOULOS

Yeşil mimari

Sürdürülebilir çevre tasarımı

Yöresel mimari ve çevre

Biyofili ve mimarlık

 Asst. Prof. Markus WILSING

Gelecek nesiller için eğitim modelleri tasarlamak

Sanal ortam tasarım sonucunu, sürecini ve mesleğini nasıl etkiler?

Gelecek nesiller için yaşam alanlarının geliştirilmesi

Gelecek nesiller için olası tasarım geliştirme yol haritası

Tasarım, toplum ve politik yapıların gelecekteki olası ilişkileri ve entegrasyonları

 Asst. Prof. Deniz AVCI-HOSANLI

Mimari tarih

Kültürel mirasın korunması

Konut üretimi

Konut koruma

Sağlık mimarisi

Türkiye'de modern iç mekan hareketleri

Sinema ve mimarlık

Asst. Prof. Didem YAVUZ VELİPAŞAOĞLU

Osmanlı ve Türkiye Mimarlığı Tarihi 

Kent sistemleri
Sağlık ve Eğitim Altyapıları
Endüstriyel miraslar
Asst. Prof. Daniele SAVASTA

Etkileşim Tasarımı

Bilgi Tasarımı

Veri Görselleştirme
Asst. Prof. Gözde Damla TURHAN-HASKARA Biyotabanlı Malzemeler ve Kompozitler
Hesaplamalı tasarım
Dijital fabrikasyon
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Asst. Prof. Meltem ERANIL Türkiye'de Tasarım Tarihi
Kamusal/Özel Mekânların Sosyo-mekânsal Analizi: Sosyal olarak üretilmiş parametreler, aktörler, uygulamalar ve kültürün rolü
İç Mekânları Anlamada Sözlü Tarihin Rolü
Türkiye'de İç Mekân Tarihinin Yeniden Çerçevelenmesi

İç Mekânlarda Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları


Toplu Konut Kültürünün Günlük Yaşama Etkisi


Kendi Kendine Yeten Geçici Afet Sonrası Konut Birimi Üzerine Araştırma


Kurgusal İç Mekânlar ve Mekânsal Analizleri

Tasarım Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı kapsamında, öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkanları mevcuttur.Tasarımın farklı alanlarında lisansüstü değişim anlaşmamız olan üniversiteler ve programlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi Uluslarası İlişkiler Ofisi’nden erişilebilir.

Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Deniz Hasırcı

Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu

Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Avcı-Hosanlı

Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Damla Turhan-Haskara

Tasarım Çalışmaları Program Asistanı
Araş. Gör. Ali Rıza Bayrak 

 

Genel bilgi için:
Enstitü Sekreteri Aytül Tüzemen Apaydın
Enstitü Sorumlusu Ceren Sucularlı

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.