Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bölüm Hakkında

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, iş hayatındaki finansal ve ekonomik sorunların çözümünde teorik bir altyapıya ve analitik yöntemlere gereksinim duyan profesyonellere yönelik tasarlanmıştır.

Son dönemde finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak “finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Şirket finansmanı, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar, finans teorisi, para teorisi,portföy yönetimi, bilanço yönetimi, türev araçlar ve finansal risk yönetimi, bankacılık ve aracı kurumlar ve finansal hesaplama teknikleri programda kapsanan bazı konulardır.

Program, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlayacak bir biçimde tasarlanmıştır. Örnek olaylar, yazılı ve sözlü sunumlar, teorik ve ampirik model çalışmaları, borsada sanal ticaret, önde gelen finans kurumlarıyla birebir ilişkiler ve staj olanakları eğitimin teorik ve uygulama boyutlarını pekiştirmektedir.

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı mezunları ulusal ve uluslararası finansal kurumlar ile büyük şirketlerde finans ve yatırım uzmanı olmak üzere önemli pozisyonlarda görev alabilecek gerekli bilgi ve beceri ile donatılmaktadır.