İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Tezsiz

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - İzmir TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26


Bölüm Başkanı

Doç. Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI
E-mail: ayla.ogus.binatlı@ieu.edu.tr