Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı

Hakkımızda

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı, Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın devamı niteliğinde, tasarımın farklı alanlarıyla beraber tasarımla doğrudan veya dolaylı ilişkide olan tüm alanları kapsayabilecek nitelikte, daha ileri seviyede disiplinler arası bir kavrayışla tasarımsal söylem, kuram, yöntem ve tarih araştırmalarının yürütülebilmesi ve bilime katkı verecek özgün çıktıların gerçekleştirilmesi hedefiyle yapılandırılmıştır. 

Program, tasarım alanına yeni fikirlerle birlikte yenilikçi bir katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeyde bilimsel araştırmalar ile tasarımın uzmanlık alanlarında kuramsal ve pratik bilgiyi geliştirme ve derinleştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım Çalışmaları Doktora programı öğrencilerinin, tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi derinlemesine kavraması ile yeni ve karmaşık fikirleri analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşabilecek donanıma erişmesi beklenmektedir. Her bir öğrencinin, akademik hayata adım atmış genç bir bilim insanı olarak tasarım alanında bağımsız araştırma yapabilmesi, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilmesi, yeni sentezlere ulaşıp değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanması istenmektedir. Program, bilimsel araştırmalar doğrultusunda kuramsal bilgi üretimiyle beraber faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek proje araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmış yetkin ve donanımlı uzman akademisyen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tasarım Çalışmaları Doktora Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

RESEARCH AREAS OF ACADEMIC STAFF

Prof. Murat Bengisu

Materials and design

Biomimetics

Technology forecasting

Design history

Design terminology

Material culture

Ergonomics

Prof. Ender Bulgun

Fashion design

Clothing technology

CAD Systems and fashion design

Smart textiles

Prof. Deniz Hasırcı

Environment-behavior studies: Learning environments; biophilic design; behavior settings; interior design; participatory design; codesign

Design history: History of Turkish modern furniture; history of Turkish interiors; modern interior design; oral history

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

Textile arts

Museum studies

Textile design

Traditional textile studies

Textile fibers

Assoc. Prof. Zeynep ARDA

Interaction Design; interface design; human-computer interaction; voice-controlled interaction; smart mobile assistants

Intercultural communication; art, artists and migration; cultural diversity

Branding & Identity; city branding; destination marketing; filming locations

Virtual worlds; virtual reality; physical space to cyberspace; liminal Spaces; metaverse

Image & Identity; social media & self presentation; reputation management 

Online education; design education; nonverbal communication in remote education

Assoc. Prof. Deniz DENİZ

Sustainability

Ecological design

Urban design

Assoc. Prof. Şölen KİPÖZ

Fashion theory and design

Conceptual fashion design

Ethical, sustainable and circular fashion

Assoc. Prof. Onur Mengi

Creative Industries

Urban design

Design Management

Prof. Aslı Ceylan ÖNER

Globalization and urban space

Global city networks

Art and design districts

Comparative urbanization

Assoc. Prof. Arzu VURUŞKAN

Fashion technology

Apparel product development

3D digital fashion

Sportswear

Asst. Prof. Ali ASLANKAN

Housing studies

Housing design and Urbanism

Design education

Asst. Prof. Dr. Lale BAŞARIR

Artificial intelligence in architecture

Gamification

Post occupancy evaluation

Design optimization

Natural algorithms

Design in massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) environments

Asst. Prof. Dr. Esra BİCİ NASIR

Furniture design

Domestic culture

Design history

Design anthropology

User-centered design

Asst. Prof. Tuba DOĞU

Production of urban space

Social architecture

Critical spatial practices

Assoc. Prof. Emre ERGÜL

Traditional housing

Yacht design

Asst. Prof. F. Dilek HİMAM

Fashion theory

Contemporary fashion and dress history

Material culture studies

Museology studies

Textile history

Body and gender studies

Asst. Prof. İlker KAHRAMAN

Sustainable built environment, sustainable neighborhood approach 

Assessing embodied energy and embodied carbon of buildings and building materials

Circular economy principles for building sector

Natural ventilation

Energy efficient buildings

Integrated building design approach (IBDA)

Assoc. Prof. Didem KAN KILIÇ

Non-visual aspects of spatial knowledge: Auditory architecture; olfactory architecture; tactile architecture; the hegemony of sight

Wayfinding in urban environments and interiors

Corporate social responsibility design projects

Asst. Prof. İpek KAŞTAŞ UZUN

Gender studies

Urban studies

History of nation gardens

Landscape design of residential areas

Waterfront design

Asst. Prof. Rabia Özgül KILINÇARSLAN

Contemporary art

Fine arts in Turkey

Curatorial studies

Exhibition design

Visual storytelling

Bioart and biodesign

Assoc. Prof. Gökhan MURA

Migration and design: Immigrant objects; material and visual culture of migration; transnational objects; design in post-migration societies; public space design and visual culture relationship

Technology and design relationship: Artificial intelligence and design (artificial intelligence applications especially in the fields of creativity and health and well-being); wearable technologies

Interaction design: Physical interaction; design of interactive products, systems and services; empathetic design; creative design methods

History and theory of design and visual culture

Asst. Prof. Duygu Ebru ÖNGEN CORSİNİ

Costume design

Stage design

Puppet design

Textile and fashion design

 Asst. Prof. Can ÖZCAN

Product-service-system design

Design project management

Design history

Design semiotics

Marine Vehicles and Equipment History and Design

Asst. Prof. Athanasios STASINOPOULOS

Green architecture

Sustainable environmental design

Vernacular architecture and environment

Biophilia and architecture

Asst. Prof. Markus WILSING

Design educational models for the upcoming generations

How the virtual environment effects the design outcome, process and its profession

Development of habitats for the upcoming generations

A possible roadmap of design developments for the next generations

Possible future relationships and integrations of design, society and political structures

Asst. Prof. Deniz AVCI-HOSANLI

Architectural history

Conservation of cultural heritage

Housing production

Housing conservation

Healthcare architecture

Modern Movement interiors in Turkey

Cinema and architecture

Asst. Prof. Didem YAVUZ VELİPAŞAOĞLU

 

History of Ottoman and Turkish Architecture

Urban Systems

Health and Educational Infrastructures

 

Industrial Heritages
Interaction Design
Asst. Prof. Daniele SAVASTA
Information Design
Data Visualization
Biobased Materials and Composites
Asst. Prof. Gözde Damla TURHAN-HASKARA
Computational Design
Digital Fabrication
Artificial Intelligence & Machine learning
Asst. Prof. Meltem ERANIL Design History in Turkey
Socio-spatial Analysis of public/domestic spaces: The role of socially produced parameters, actors, practices, and culture
The Role of Oral History in Understanding Interiors
Reframing History of Interiors in Turkey

Gender studies within the Interiors


Mass Housing Culture on Everyday Life


Research on Self-Sustaining Temporary Post-Disaster Housing Unit


Fictional Interiors and Their Spatial Analysis

Program tasarım alanında yaratıcılığı ön planda tutmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların tasarımın tüm alanlarında uygulanan yeni teknolojiler konularında araştırma yapmalarına olanak tanınmaktadır. Bu nedenle programın oldukça geniş bir seçmeli dersler havuzu bulunmaktadır. Derslerini tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavı ve tez önerisinden sonra belirledikleri alanda doktora tezleri ile ilgili araştırmalarına başlarlar. Program öğrencilere bütünleşik doktora yapma şansı da tanımaktadır.

Tasarım Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı kapsamında, öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkânları mevcuttur. Tasarımın farklı alanlarında lisansüstü değişim anlaşmamız olan üniversiteler ve programlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden erişilebilir.

 

Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Deniz Hasırcı

Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu
Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Avcı-Hosanlı
Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Damla Turhan-Haskara

Tasarım Çalışmaları Program Asistanı, Araş. Gör. Ali Rıza Bayrak

Genel bilgi için: 
Enstitü Sekreteri Aytül Tüzemen
Enstitü Sorumlusu Ceren Sucularlı