LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı

Hakkımızda

Tasarım Çalışmaları Doktora Programı, Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisan Programı’nın devamı niteliğinde, tasarımın farklı alanlarıyla beraber tasarımla doğrudan veya dolaylı ilişkide olan tüm alanları kapsayabilecek nitelikte, daha ileri seviyede disiplinler arası bir kavrayışla tasarımsal söylem, kuram, yöntem ve tarih araştırmalarının yürütülebilmesi ve bilime katkı verecek özgün çıktıların gerçekleştirilmesi hedefiyle yapılandırılmıştır. 

Program, tasarım alanına yeni fikirlerle birlikte yenilikçi bir katkı sağlayacak güncel ve ileri düzeyde bilimsel araştırmalar ile tasarımın uzmanlık alanlarında kuramsal ve pratik bilgiyi geliştirme ve derinleştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım Çalışmaları Doktora programı öğrencilerinin, tasarım alanı ile ilgili  disiplinler arasındaki etkileşimi derinlemesine kavraması ile yeni ve karmaşık fikirleri analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşabilecek donanıma erişmesi beklenmektedir. Her bir öğrencinin, akademik hayata adım atmış genç bir bilim insanı olarak tasarım alanında bağımsız araştırma yapabilmesi, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilmesi, yeni sentezlere ulaşıp değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanması istenmektedir. Program, bilimsel araştırmalar doğrultusunda kuramsal bilgi üretimiyle beraber faydalı model, tasarım tescil ve patent alabilecek özgün model ve ürünleri ortaya çıkarabilecek proje araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmış yetkin ve donanımlı uzman akademisyen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

 

Çalışma Alanları

 

 

 • Mimarlık

 

 • Çevre Tasarımı

 

 • Deneyim Tasarımı

 

 • Endüstriyel Tasarım

 

 • Etkileşim Tasarımı

 

 • Görsel İletişim

 

 • Grafik Tasarımı

 

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım

 

 • İçmimari

 

 • Moda Tasarımı

 

 • Ürün Tasarımı

 

 • Servis Tasarımı

 

 

Öncelikli Araştırma Konuları

 

 

 • Tasarım Kuramı ve Tarihi

 

 • Tasarım Eğitimi ve Araştırmaları

 

 • Çevre ve Davranış Çalışmaları

 

 • Tasarım Yönetimi

 

 • Malzeme, Malzeme Bilimi ve Tasarım

 

 • Ergonomi, Antropometri ve Tasarım

 

 • Biyotasarım, Biyobenzetim ve Biyofilik Tasarım

 

 • Dijital Beşeri Bilimler

 

 • Tasarım Dilbilim, Anlambilim ve Göstergebilim

 

 • Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım

 

 • Yaratıcı Endüstriler

 

 • Konut Çalışmaları

 

 • Yer Yapım

 

 • Tasarım ve Teknoloji

 

 • Ürün Hizmet Sistem Tasarımı

 

 • Denizsel Tasarım

 

 • Ulaşım Araçları Tasarımı

 

 • Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları

 

 • Tahmin, Öngörü ve Tasarım

 

 • Mutfak Sanatları, Gastronomi ve Tasarım
     

Program tasarım alanında yaratıcılığı ön planda tutmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların tasarımın tüm alanlarında uygulanan yeni teknolojiler konularında araştırma yapmalarına olanak tanınmaktadır. Bu nedenle programın oldukça geniş bir seçmeli dersler havuzu bulunmaktadır. Derslerini tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavı ve tez önerisinden sonra belirledikleri alanda doktora tezleri ile ilgili araştırmalarına başlarlar. Program öğrencilere bütünleşik doktora yapma şansı da tanımaktadır.

Tasarım Çalışmaları öğrencilerinin ERASMUS Programı kapsamında, öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme imkânları mevcuttur. Tasarımın farklı alanlarında lisansüstü değişim anlaşmamız olan üniversiteler ve programlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden erişilebilir.

 

Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ö. Osman Demirbaş
Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Didem Kan Kılıç 

 

Genel bilgi için: 
Enstitü Sekreteri Ayşın Örs
Eğitim İşleri Sorumlusu Fulya Alagöz