Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)

Program Hakkında

Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen, iş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adaylarını bir üst düzeye taşımak ve küresel rekabete hazırlamaktır.

İEU, Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında farklı disiplinlerde eğitim almış, iş hayatında deneyimli öğrencilere sektörlerinde uygulanabilecek yönetim becerilerini kazandırmak ve onlara sektör projeleriyle teori ve pratiği birleştirme olanağını sunmak amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.

Bu programda öğrencilerimiz, işletme yönetimi alanındaki farklı dersleri, vaka analizleri, konu anlatımları, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmaları gibi çağdaş eğitim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi yoluyla alacaklar ve üç dönemlik programdan çağdaş bilgiyle donatılmış, fark yaratan yöneticiler olarak mezun olacaklardır.

Kimler katılabilir?

  • İş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adayları

Programın kurgusu ve çıktıları

Üç yıldan bu yana başarıyla yürüttüğümüz programımız başta mezun ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler de değerlendirerek oluşmuştur. Bu yapı pek çok işletme ve ekonomi yönlü konunun Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nun vakalarıyla desteklendiği ve bu vakaların yine konusunda uzman pek çok yerli ve yabancı akademisyen ve uygulamacılarla birlikte tartışıldığı derslerden oluşmaktadır. 

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler kredi olarak yarı yarıya dağılmıştır. Zorunlu dersler bir MBA programının olmazsa olmazları olarak tasarlanırken, çok sayıda seçmeli ders başta inovasyon, yaratıcı düşünce, risk yönetimi, proje yönetimi, yönetim becerileri olmak üzere modern işletmeciliğin gerektirdiği konularla desteklenmiştir.

Programdan mezun olabilmek için toplam 30 yerel kredilik ders (60 ECTS kredisi) ve bir dönem projesi alınması gerekmektedir. Program bir akademik yıl içerisinde  tamamlanabilmektedir.

Öğrencilerimiz iş planları gereği daha az ders alabilirler, ancak bu durumda mezuniyet süreleri uzayacaktır. YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği öğrencilik süresine radikal kısıtlamalar getirmiştir. Dolayısıyla öğrencilerimizin dönem uzatmaları tavsiye edilmemektedir. 

Yüksek etkileşimli bir uygulama yaklaşımı olan programımız bu nedenle sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.

Bu programa başvurabilmek için minimum 3 yıl iş tecrübesi gerekmektedir. Program iş deneyimi az olan adaylara uygun değildir. Geçmiş deneyimlerimize göre sınıflarda iş tecrübesi ortalaması 10 yıla ulaşmıştır. Genç katılımcılara bu program yerine normal MBA programı önerilmektedir. 

Program ücretleri ve indirimler

Ücretlerle ilgili detaylara https://lisansustu.ieu.edu.tr/tr/ucretler linkinde yer verilmiştir.

Yüksek lisans programlarımızda aile bireyleri, TOBB üyeleri indirimi, İEU mezun indirimi vb. başlıklar altında çeşitli indirimler sunulmaktadır. İndirimlerle ilgili detaylar https://lisansustu.ieu.edu.tr/tr/indirimler linkinde verilmiştir.