Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ISL 505 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 7.5
ISL 520 Finansal Raporları Anlamak 3 0 3 7.5
LEE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
RELEC 001 Sınırlı Seçmeli Ders I 3 0 3 5
Toplam : 32.5
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ISL 508 Uygulamalı Stratejik Yönetim 3 0 3 7.5
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 3 0 3 5
Toplam : 27.5
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ISL 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 7.5
ISL 513 Yöneticiler için Ekonomi 3 0 3 7.5
ISL 558 İşletmelerde Etik ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 7.5
ISL 564 Tüketici Araştırmaları 3 0 3 7.5
ISL 565 Yenilikçilik ve Yaratıcılık 3 0 3 7.5
ISL 567 Örgütlerde Yönetim ve Liderlik: Örgüt Tasarımı 3 0 3 7.5
ISL 577 Teknoloji Yönetimi ve Dijital Dönüşüm 3 0 3 7.5
ISL 584 Türkiye’deki İşletmelerin Yapısal Analizi 3 0 3 7.5
ISL 593 Finansal Tablo Analizi 3 0 3 7.5
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ISL 507 İşlemler ve Süreç Yönetimi 3 0 3 7.5
ISL 510 Yöneticiler için Finans 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Yöneticiler için İşletme Programı, öğrencilerin toplam 60 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlamasını gerektirir. Öğrenciler Dönem Projesi’nin de dahil olduğu 20 AKTS’lik zorunlu ve 40 AKTS’lik seçmeli modül derslerini almak zorundadırlar.

  • ELEC 001 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.
  • ELEC 002 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı