ISL 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetiminin, organizasyon içerisindeki önemi ve ik fonksiyonlarının hizmet ettiği amaçların öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Organizasyonlarda insan kaynakları yönetiminin stratejik rolünü açıklayabileceklerdir.
  • İnsan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları olan seçme, yerleştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, gelişim ve kariyer yönetimi süreçlerini çağdaş İK yaklaşımlarıyla açıklayabileceklerdir.
  • İnsan kaynakları yönetiminin günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği küresel ve yerel sıkıntıları tartışabileceklerdir.
  • İnsan kaynakları yönetimi stratejilerini etkin bir şekilde kullanarak, insan kaynağı ile ilgili problemlere yenilikçi çözümler getireceklerdir.
  • İnsan kaynakları yönetiminin organizasyonlarda performansını değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı İnsan kaynaklarının stratejik önemi ve işgücü planlaması, işe alma, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer yönetimi ve organizasyonel yedekleme gibi İK konuları birbirleri ile ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 1
2 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 1
3 İş Analizi,İş Dizaynı ve İş Tanımları İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 2
4 İnsan Gücü Planlaması, Eleman Seçme ve Yerleştirme Sürecleri İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 3-4
5 Eleman Seçme ve Yerleştirme Sürecleri İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 4
6 Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 6
7 Eğitim ve Gelişim İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 5
8 Kariyer Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 7
9 Ödül Yönetimi ve Ücretlendirme İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü İşletme Fakültesi Yayını Bölüm 8-9
10 İK Metrikleri, Etik Uygulamaları Öğretim Görevlisi Notları
11 4857 sayılı İş Kanunu Konuk Konuşmacı
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Konuk Konuşmacı
13 Film Tartışmaları ve Dönem Özeti Tartışma
14 Proje Sunumları Öğrenci araştırması
15 Proje Sunumları Öğrenci araştırması
16 Proje Sunumları Öğrenci araştırması

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
47
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest