Ders İçerikleri - Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)

ISL 520 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Raporları Anlamak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 520
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste, tahakkukun önemi ışığında, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin muhasebe süreci örnek uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır. Ardından Bilanço ve Gelir Tablosu analizleri yapılacak, ayrıca diğer ek mali tabloları öğrencilerin anlayabilmesi sağlanacaktır. Muhasebe Skandalları ve Krizler irdelendikten sonra Kurumsal Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama konuları örnek uygulamalarla incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel olan temel ekonomi ve finans kavramlarını öğreneceklerdir.
  • Muhasebenin işletmenin dili olarak tanımlanmasının nedenlerini anlayacaklardır.
  • Finansal muhasebe sürecini uygulamalı yaparak mizan, bilanço ve gelir tablosunun nasıl düzenlendiğini öğreneceklerdir.
  • Yönetici gözüyle Nakit Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosunu anlayabileceklerdir.
  • Kurumsal Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere yönetici düzeyindeki muhasebe bilgilerini hem iç hem dış kontrol için kullanmayı öğretecektir. Finansal muhasebe, Temel ve Ek Finansal Tablolar, Finansal Tablo Analizleri, Kurumsal Raporlama, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama konuları tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi, İşletme ve Finans Alanına İlişkin Temel Kavramlar Ekonomik Finansal Göstergeler Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2019, Elif Çepni
2 Muhasebeye Giriş, Muhasebe Çevresi, Muhasebe Süreci ve Ticari Belgeler Temel Muhasebe, Umuttepe Yayınları, 3 Mart 2014, Vasfi Haftacı
3 Temel Bilanço Eşitliği, Varlık ve Kaynak Hesap Kalemlerinin Analizi Temel Muhasebe, Umuttepe Yayınları, 3 Mart 2014, Vasfi Haftacı
4 Gelir Tablosu Hesap Kalemlerinin Analizi ve Örnek Uygulama Temel Muhasebe, Umuttepe Yayınları, 3 Mart 2014, Vasfi Haftacı
5 Mali İşlemlerin Analizi, Tahakkuklar ve Uygulamalar Temel Muhasebe, Umuttepe Yayınları, 3 Mart 2014, Vasfi Haftacı
6 Bir İşletmenin Muhasebe Sürecine Yönelik Muhasebe Uygulamaları, İşletmenin Bilanço ve Gelir Tablosunun Çıkarılması Temel Muhasebe, Umuttepe Yayınları, 3 Mart 2014, Vasfi Haftacı
7 Mali Tablo Analizleri - Rasyo Analizleri Finansal Analiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu, İlksan Matbaası, Eylül 2016, Zaif Karapınar
8 Mali Tablo Analizleri - Rasyo Analizleri Uygulamaları Finansal Analiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu, İlksan Matbaası, Eylül 2016, Zaif Karapınar
9 Mali Tablo Analizleri - Yatay ve Dikey Analiz Finansal Analiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu, İlksan Matbaası, Eylül 2016, Zaif Karapınar
10 Ara Sınav
11 Mali Raporları Etkileyen Özellikli Konular & Nakit Akım Tablosu, Satışların Maliyet Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosunun İşletmeler İçin Önemi Finansal Analiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu, İlksan Matbaası, Eylül 2016, Zaif Karapınar
12 Muhasebe Skandalları ve Türkiye’ deki Mali Krizler Etik: Muhasebe Mesleği Yönünden Değerlendirme, Aralık 2013, MU-DEN Yayınları, Çağnur Balsarı, Fatih Dalkılıç, Ulaş Çakar
13 Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle İlgili Gelişmeler & Kurumsal Yönetim Raporlaması Kurumsal Yönetim Raporlama Rehberi, Mart 2019, SPK, https://spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1297
14 Sürdürülebilirlik Raporlaması Sürdürülebilirlik Raporlaması, Türkmen Kitabevi Begüm Öktem
15 Entegre Raporlama KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA, Güler ARAS, Gaye Uğur Sarıoğlu, Ekim 2015, https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/8539-kurumsal-raporlamada-yeni-donem-entegre-raporiama
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
21
21
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.