ISL 510 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yöneticiler için Finans
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 510
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin esas amacı, yüksek lisans öğrencilerine, finansman ile ilgili temel kavramları, muhasebe ve finans ilişkisi, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, firmanın nakit akışını ve paranın zaman değeri konularının önemini anlamalarını sağlamaktır. Bunlara ek olarak, firmanın çalışma sermayesinin yönetimini anlamalarını sağlayarak, dönen varlıkları etkin bir şekilde nasıl yönetebileceklerini ve firmanın sermaye gereksinimi nasıl finanse edebileceklerine karar vermelerini sağlayacak teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finans ve finansman ile ilgili temel kavramlar, şirket türleri ve işletmelerin finansal açıdan amaçları hakkında bilgi verebilecektir.
  • Finansal tabloları hazırlayıp bu tablolara göre finansal rasyoları hesaplayabilecektir.
  • Nakit akışı, proforma bilanço ve proforma gelir tablosu hazırlayarak kısa ve uzun dönemli finansal planlamanın nasıl yapıldığını gösterebilecektir.
  • Nakit bütçesini hazırlayabilecek, yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.
  • Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değerini hesaplayabilecektir.
  • Çalışma sermayesi yönetimini analiz edebilecek ve net çalışma sermayesini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, finansın temel kavramları ile finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Firmanın nakit akışı, paranın zaman değeri, firmanın çalışma sermayesinin yönetimi ve firmanın sermaye gereksinimi nasıl finanse edebileceklerine karar vermeleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Finansmanının Rolü ve Finansal Piyasa Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 1: Financial Management and Functions, Detay Yayıncılık, 4. Basım, 2-23
2 Finansal Piyasa Ortamı Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 2: Forms of Organizations, Chapter in 3: Financial System and Interest Rates, Detay Yayıncılık, 4. Basım, 26-69
3 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 5: Financial Analysis, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
4 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 5: Financial Analysis, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
5 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 7: Financial Planning and Control, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
6 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 7: Financial Planning and Control, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
7 Dersin gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav
9 Paranın Zaman Değeri Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 4: Time Value of Money, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
10 Paranın Zaman Değeri Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 4: Time Value of Money, Detay Yayıncılık, 4th Edition, 97-146
11 Çalışma Sermayesi ve Dönen Varlık Yönetimi Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 8: Working Capital Management, Detay Yayıncılık, 4. Basım, 203-2017
12 Çalışma Sermayesi ve Dönen Varlık Yönetimi Aydın N., Mehmet, B., Coşkun M. “Finansal Yönetim”, Chapter in 8: Working Capital Management, Detay Yayıncılık, 4. Basım, 203-2017
13 Konuk Konuşmacı
14 Konuk Konuşmacı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Finansal Yönetim, Prof. Dr. Nurhan Aydın, Doç. Dr. Mehmet Başar, Doç. Dr. Metin Coşkun, Detay Yayıncılık, 2017

Önerilen Okumalar/Materyaller

Business Week
Fortune
Forbes
Financial Times
Wall Street Journal
Active Finans
Aktüel Para Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
49
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest