ISL 565 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 565
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çağdaş yaratıcı düşünme ve inovasyonun genelde ve iş bağlamında tanımları, ilkeleri ve sonuçları; yaratıcı düşünme yöntemlerinin ve inovasyon düzeylerinin iş başarısına etkisi ve katkısı; fikir üretme ve geliştirme için uygulanabilir yönetim süreçleri ile tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş bağlamında yenilikçiliğe yol açacak olan yaratıcı düşünmeyle sorun çözme ve karar verme süreçlerini tanımlamayabilecek ve yönetebilecektir.
  • Yenilikçiliği ürün veya hizmet / marka / iş farklılaşması için rekabet avantajı yaratan bir felsefe ve beceri olarak değerlendirebilecektir.
  • Pazarlamayı tüketici / müşteri / kullanıcı deneyimi üzerine kurulu yaratıcı bir aktivite olarak algılayabilecektir.
  • İşte yaratıcılık ve yenilikçilik alanlarını saptamak ve/veya geliştirme, bunları rekabetçi farklılaşma için kullanabilecektir.
  • Çalıştıkları şirketlerde veya örgütlerde yenilikçiliğin başlatılması ve sürdürülmesinde etkin değişim unsuru veya katalisti olabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, “bütün başarılı modern işlerin, hem rekabetçi farklılaşma için gereken ürün, hizmet ve markalaştırma süreçlerini sağlamada; hem de bunları ateşleyip sürdüren yapıyı ve işleyişi tasarlamada, yaratıcılıktan ve inovasyondan yararlandığı” yönündeki çağdaş iş yönetimi anlayışı izlenecektir. Söz konusu düzenin tasarlayıcısı ve işleticisi olarak, tabii ki, insan ögesi öne çıkarılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çerçeve ve işleyiş bilgisi, takvimin açıklanması, ana kavramlar üzerinde durulması, tanışma. Zorunlu okumalar, Set I
2 Yaratıcılık ve inovasyon, girişimcilik ve iş idaresi ilişkileri ve farkları Zorunlu okumalar, Set II
3 Rekabette farklılaşmanın önemi, kategori bulanıklaşmasının nedenleri; farklılaşmanın kaynak ve yöntemleri
4 İş idaresinde ‘konvansiyonel’ ve ‘yaratıcı’ yaklaşım farkları: MBA ekolü ile ‘Tasarımcı Düşünme’ farkı Sınıf içi tartışma
5 Tasarımcı Düşünme’nin iş tasarım ve yönetiminde kullanılması Zorunlu okumalar, Set III
6 Marka kavramında doğru ve yanlış bilinenler, yaratıcılık ve inovasyonun markalaştırmada rolü
7 ‘Düzenli Değişik Düşünme’ sistemi: İlkeler, tür ve yaklaşımlar, örnekler, bazı uygulamalar
8 ‘Düzenli Değişik Düşünme’ ödevlerinin sunumu ve tartışılması Sınıf içi tartışma
9 İşletme ve örgütlerde yaratıcılık ve inovasyonun yerleştirilmesi, yönetilmesi; engeller, zorluklar
10 Örnek inovasyon vakasının incelenmesi ve tartışılması, vakaya ilişkin ödev
11 Örnek vakaya ilişkin önerilerin sunulması, tartışılması
12 İnovasyon Oyunu 1 Sınıf içi tartışma
13 İnovasyon Oyunu 2
14 Dersin özetlenmesi, elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Roger Martin, “The design of business”. ISBN: 978-1-422-17780-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
186

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest