ISL 593 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Tablo Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 593
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri finansal tabloları yorumlamaya ve analiz etmeye hazırlamaktır. Dersin temel amacı finansal tabloları iş analizlerinde, stratejik karar verme süreçlerinde, şirket stratejileri geliştirmede ve performans değerlendirmesinde kullanmalarını sağlamaktır. Dersi alan öğrenciler aynı zamanda geçmiş finans ve muhasebe bilgilerini kullanarak analitik düşüncelerini geliştirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal tabloları birden fazla finansal tablo kullanıcısının gözünden yorumlayabilecektir.
  • Finansal tablo analizinin iş ve endüstri analizi üzerindeki öneminden bahsedebilecektir.
  • Şirketin performansını analiz etmek amacıyla (finansal rasyo analizi, nakit akım tablosu analizi, tahminleme teknikleri) birden fazla araç ve tekniği uygulayabilecektir.
  • Şirketin finans, yatırım ve operasyon stratejilerini anlayabilecektir.
  • Analitik düşünce biçimlerini geliştirecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere finansal tablo analizini öğretmektedir. Derste rasyo analizi, dikey yüzde analizi, karşılaştırmalı analiz, raporlama çevresi, muhasebe analizi, finans, yatırım ve operasyon aktivitelerinin analizi ile karlılık ve kredi analizleri işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tabloların Temelleri Chapter 1
2 Bilanço Chapter 2
3 Gelir Tablosu Chapter 3
4 Nakit Akım Tablosu Chapter 4
5 Kar nedir? Özkaynak Tablosu Chapter 5
6 FVÖK, FAVÖK ve Toplam Kurumsal Değer Chapter 8
7 Şirket Analizi – Dikey ve Yatay Analiz Grup Çalışması 1
8 Hasılatlar ve Gelirler Chapter 6
9 Maliyetler ve Harcamalar Chapter 7
10 Finansal Rasyolar - Karlılık, likidite, ödeme gücü, borç, çalışma sermayesi yönetimi, piyasa, yorumlama oranları ve oran analizi kısıtlamaları Notes will be provided.
11 Şirket Analizi – Rasyo Analizi Grup Çalışması 2
12 Finansal Tabloları Tahminleme Chapter 12
13 Kredi analizi Chapter 13
14 Öz Kaynak Analizi ve Değerleme Chapter 14
15 Şirket Analizi – Geçici finansal tablolar Grup Çalışması 3
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Financial statement analysis: a practitioner’s guide, Martin S. Fridson and Fernando Alvarez. – 4th ed.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
Proje
1
26
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
20
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest