LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Doktora Programı

Program Hakkında

Deneysel Psikoloji Doktora Programı, hâlihazırda devam eden bilimsel hazırlık programı ve Deneysel Psikoloji Yüksek lisans Programıyla farklı alanlardan ve farklı düzeylerde uzmanlaşma gereksinimleri olan bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Bilişsel psikoloji, biyolojik psikoloji, öğrenme, bellek, duyum ve algı, karar verme, davranışsal ve bilişsel sinirbilim, bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik, beyin görüntüleme, matematiksel modellemeler, elektrofizyoloji, programlama gibi bilimsel psikolojinin merkezi çalışma alan ve yöntemlerine hâkim bireylerin yetiştirilmesi Deneysel Psikoloji Doktora Programı’nın öne çıkan hedeflerindendir.

Lisansüstü program boyunca öğrencilerin aktif bir biçimde bilimsel araştırma sürecinin içerisinde yer alması, bilimsel üretimin her aşamasında yetkin ürünler ortaya koyması beklenmektedir. Deneysel Psikoloji Doktora Programı tipik olarak 8 dönem sürmektedir. Mezunların önemli bir kısmı üniversiteler ve enstitüler gibi akademik ortamlarda pozisyonlar elde edebilmekte ise de, mezunlarımız endüstriyel alanlarda ve araştırma merkezlerinde de uygun pozisyonlar bulabilmektedir.