Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı, Klinik Psikoloji alanında güncel bilimsel bilgilere ve araştırma yürütme becerilerine sahip, bu bilgi ve becerisi ile ruh sağlığı alanına katkıda bulanabilecek nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda, program ilk yılında ileri düzey bilimsel araştırma becerileri kazandırmaya yönelik derslere ek olarak, öğrencilerin klinik psikoloji alanında belirli bir derinliğe sahip olmalarını destekleyecek kuramsal dersler ile uygulama becerileri kazandırmaya yönelik dersleri içerecektir. Programın ikinci yılında ise, öğrencilerimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde klinik örneklemle birebir çalışacak, programda görev alan akademisyenlerin süpervizyonu altında uygulama yapacaklardır.

Programın eğitim dili İngilizce’dir ve program kapsamı ağırlıklı olarak psikoanalitik ve bilişsel-davranışçı yaklaşımlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans” diploması ve “Klinik Psikolog” ünvanı verilecektir.


Ders Programı

Klinik Yüksek Lisans programında İleri Psikopatoloji, Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler ve Psikoterapi Kuramlarından oluşan zorunlu derslerin yanında; Klinik Öngörüşme, Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları, Aile ve Çift Terapileri gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.

İletişim: clinicalpsy@ieu.edu.tr

Başvuru koşulları: https://lisansustu.ieu.edu.tr/tr/psikoloji-lisansustu-programlari