Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Hakkımızda

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının (MLM) temel amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesi ve lojistik alanında yapılacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır.

1980′lerin başlarından itibaren giderek artan bir hızla uygulanmaya çalışılan Lojistik Yönetimi kavramı, bugün modern iş dünyasının üzerinde en çok durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş anlayışlarının değişmesinin, Lojistik Yönetiminin bugün kazandığı anlam üzerinde kuşkusuz büyük etkisi vardır.

Bugün, işletmelerin belkemiği haline gelen Lojistik Yönetimi, küreselleşmenin getirdiği baş döndürücü değişim hızı nedeniyle giderek daha da fazla önem kazanmakta ve işletmelerin başlıca “rekabet avantajı” olarak nitelendirilmektedir.

Bu nedenle, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ekonomimizin atardamarı haline gelen lojistik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi ve birikim sahibi yönetici ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program ayrıca, akademik alanda Lojistik Yönetimi üzerine yapılacak çalışmaların artırılmasını ve bu alanda çalışacak bilim adamlarının yetiştirilmesine basamak olmayı da hedeflemektedir.