Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, genelde psikoloji ve özelde ise deneysel metodoloji ile ilgili kavram, kuram ve teknoloji bilgisine sahip, psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilen, bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle sorgulayabilen, nesnel bir duruş sergileyebilen, orijinal araştırma soruları üretebilen, uygun araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel araştırma durumları tasarlayabilen, değişkenlerini ölçmeye yönelik farklı ölçme teknikleri kullanabilen, veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahip, psikoloji bilgilerini, etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilen, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde ve tasarladıkları her araştırmada etik ilke ve kural ve değerlerine uygun hareket etmenin önem ve gerekliliğini sindirmiş mezunlar vermeyi amaçlayan ve bu amacı gerçekleştirmek üzere öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriyi edinmeleri sürecini yürüten bir programdır.