BEN 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Fermantasyon Teknolojileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin fermantasyon prensiplerinin bilimsel temelleri, önemli endüstriyel fermantasyon ürünlerinin üretim yöntemleri, üretim proseslerinin kalitesini etkileyen faktörler ve karşılaşılabilecek problemler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fermantasyon teknolojisinin temel prensiplerini kendi cümleleri ile ifade edebileceklerdir.
  • Mikroorganizmaların fermantasyon teknolojilerindeki önemini açıklayabileceklerdir.
  • Farklı biyoproses yöntemlerini ve operasyonel parametreleri tanımlayabileceklerdir.
  • Fermantasyona dayalı çeşitli endüstriyel üretimleri açıklayabileceklerdir.
  • Endüstriyel üretimler ile ilgili mühendislik problemlerini bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders fermantasyon ve fermantasyon proseslerine giriş, endüstride kullanılacak olan mikroorganizmaların seçimleri, biyoproses tipleri ve ilkeleri, kesikli, sürekli ve kesikli-beslemeli üretimler, çeşitli fermente ürünlerin üretim prosesleri ve endüstriyel üretimlerde izlenen teknolojik basamaklarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fermantasyon teknolojisine giriş Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 1
2 Endüstriyel fermentasyonlarda kullanılan mikroorganizmalar ve ortam içerikleri Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 2
3 Mikrobiyal büyüme Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 2
4 Anaerobik solunum ve fermantasyon mekanizmaları Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., Higton, G., 2001, Industrial Microbiology. An Introduction. Blackwell Sci. Ltd., UK. Chapter 6
5 Mikroorganizma üretim metodu seçimi Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
6 Kesikli, sürekli-beslemeli ve sürekli biyoreaktörler Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
7 İmmobilize hücre sistemleri Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
8 Ara sınav
9 Biyoreaktörler için işletme parametreleri Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
10 Biyoreaktörlerde kütle ve ısı transferini etkileyen parametreler Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
11 Starter kültürler Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 3
12 Çeşitli fermantasyon ürünlerinin üretimi Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 8-11
13 Çeşitli fermantasyon ürünlerinin üretimi Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA. Chapter 8-11
14 Proje sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hutkins, Robert W., 2006, Microbiology and Technology of Fermented Foods, Wiley-Blackwell, USA.

 

Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., Higton, G., 2001, Industrial Microbiology. An Introduction. Blackwell Sci. Ltd., UK.

 

Stanburry, P. F., Whitaker,A., Hall, S. J., 1995, Priciples of Fermentation Technology. Third Edition. Butterworth-Heinemann Sci. Ltd., UK

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
1
55
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest