Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Fermantasyon Teknolojileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin fermantasyon prensiplerinin bilimsel temelleri, önemli endüstriyel fermantasyon ürünlerinin üretim yöntemleri, üretim proseslerinin kalitesini etkileyen faktörler ve karşılaşılabilecek problemler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fermantasyon teknolojisinin temel prensiplerini kendi cümleleri ile ifade edebileceklerdir.
  • Mikroorganizmaların fermantasyon teknolojilerindeki önemini açıklayabileceklerdir.
  • Farklı biyoproses yöntemlerini ve operasyonel parametreleri tanımlayabileceklerdir.
  • Fermantasyona dayalı çeşitli endüstriyel üretimleri açıklayabileceklerdir.
  • Endüstriyel üretimler ile ilgili mühendislik problemlerini bağımsız olarak veya takım çalışması yaparak çözebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders fermantasyon ve fermantasyon proseslerine giriş, endüstride kullanılacak olan mikroorganizmaların seçimleri, biyoproses tipleri ve ilkeleri, kesikli, sürekli ve kesikli-beslemeli üretimler, çeşitli fermente ürünlerin üretim prosesleri ve endüstriyel üretimlerde izlenen teknolojik basamaklarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fermantasyon teknolojisine giriş Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 1
2 Mikroorganizmalar ve büyüme ortamı içerikleri Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 2
3 Mikrobiyal solunum ve metabolizma Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 5
4 Mikrobiyal büyüme ve kesikli kültür Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 6
5 Sürekli kültür Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
6 Sürekli-beslemeli kültür Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
7 İmmobilize hücre sistemleri Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
8 Ara sınav
9 Biyoreaktörler için işletme parametreleri Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 9
10 Çeşitli endüstriyel fermantasyon ürünlerinin üretimi ve metabolik yolakları (karışık kültürler) Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA. Chapter 16
11 Çeşitli fermantasyon ürünlerinin üretimi ve metabolik yolakları (alkol fermantasyonu) Doran, P.M., 2012, Bioprocess Engineering Principles 2nd Edition, Academic Press, Elsevier, USA.
12 Çeşitli fermantasyon ürünlerinin üretimi ve metabolik yolakları (organik asit fermantasyonu) Doran, P.M., 2012, Bioprocess Engineering Principles 2nd Edition, Academic Press, Elsevier, USA.
13 Çeşitli fermantasyon ürünlerinin üretimi ve metabolik yolakları (sentez gazı fermantasyonu) Doran, P.M., 2012, Bioprocess Engineering Principles 2nd Edition, Academic Press, Elsevier, USA.
14 Proje sunumu Seçilmiş Makaleler
15 Proje sunumu Seçilmiş Makaleler
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Shuler, M.L.,‎ Kargi F.,‎ DeLisa M., 2002, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice Hall International, USA.

Doran, P.M., 2012, Bioprocess Engineering Principles 2nd Edition, Academic Press, Elsevier, USA.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
18
72
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
41
41
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.