Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

CE 609 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Nümerik Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 609
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sayısal çözümlemede gelişmiş bir gözden geçirme ve bilgisayar kullanarak, sayısal algoritmalar ve bu algoritmaların uygulamalarıyla karmaşık ileri matematiksel problemlerin çözümünün anlaşılması üzerinedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • karmaşık matematiksel problemleri tahlil edebilir ve modelleyebilir.
  • doğrusal olan veya doğrusal olmayan problemlere çözüm üretir.
  • yinelemeli yaklaşımlarla çözümleme yapabilir.
  • karmaşık problemlere uygun çözümleme algoritmaları yazabilir.
  • sayısal çözümlemeleri gerçek mühendislik problemlerine uygulayabilir.
Ders Tanımı Kesirli sayılar aritmetiği, hesaplamalı lineer denklemler, lineer olmayan denklemlere iteratif çözümler, enterpolasyon, sayısal integral, ODE lere sayısal çözümler ve sayısal çözümlemeler için genel bilgisayar programları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter 1
2 Lineer olmayan denklemelerin çözümleri Chapter 2
3 Lineer olmayan denklemelerin çözümleri Chapter 2 – Ders notları - Uygulamalar
4 Lineer sistemler denklemelerin çözümleri Chapter 3
5 Lineer sistemler denklemelerin çözümleri Chapter 3– Ders notları - Uygulamalar
6 Eğri uydurumu ve Enterpolasyon Chapter 4
7 Eğri uydurumu ve Enterpolasyon Chapter 4– Ders notları - Uygulamalar
8 Sayısal türev alma Chapter 5
9 Sayısal türev alma Chapter 5– Ders notları - Uygulamalar
10 Sayısal integral alma Chapter 6
11 Sayısal türev alma Chapter 6– Ders notları - Uygulamalar
12 Bilindik türev denklemleri problemleri Chapter 7– Ders notları - Uygulamalar
13 Bilindik türev denklemleri problemleri Chapter 8– Ders notları - Uygulamalar
14 Tekrar Ders notları - Uygulamalar
15 Tekrar Ders notları - Uygulamalar
16 -

 

Ders Kitabı Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists, Singiresu Rao, Pearson, 2001, ISBN13: 9780130894809 Numeriacal Methods - An introduction with Applications Using MATLAB, Amos Gilat, Vish Subramaniam, Wiley, 2011, ISBN13: 978047087374-8
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
128
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
20
0
Ödev
4
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.