BEN 518 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyofizik ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 518
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyolojik sistemlerin işleyişinin fiziksel metot ve teknikler kullanılarak açıklanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyofizik kavramını açıklayabilecek
  • Biyofizik sistemlerdeki işleyişi tanımlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders biyolojik yapılar, biyofizik uygulama alanları, biyofizikteki farklı yöntem ve teknikler ile taşınım olaylarını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyofiziğe giriş Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 1. Bölüm
2 Kimyasal bağlar Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 2. ve 3. Bölüm
3 Reaksiyon Hızı Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 4. Bölüm
4 Taşınım Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 5. Bölüm, 3. Bölüm
5 Biyolojik Sistemler Biophysics, Roland Glaser, Springer (2005), 2. Bölüm
6 Fiziksel faktörler Biophysics, Roland Glaser, Springer (2005),4. Bölüm
7 Ara sınav
8 Biyolojik sistemlerin kinetiği Biophysics, Roland Glaser, Springer (2005),5. Bölüm
9 Biyolojik polimerler Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 7. Bölüm
10 Biyolojik membranlar Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 8. Bölüm
11 Hareket kontrolü ve biyomekanik Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 14. Bölüm
12 Biyofizikte farklı teknik ve yöntemler Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd. (2002), 6. Bölüm
13 Ara sınav
14 Biyofiziğin uygulama alanları Biomedical Applications of Biophysics, Thomas Jue (ed), (2010) Springer 4. 6. 7. 8. Bölüm
15 Biyofiziğin uygulama alanları Biomedical Applications of Biophysics, Thomas Jue (ed), (2010) Springer 4. 6. 7. 8. Bölüm
16 Final sınavına hazırlık

 

Ders Kitabı

Biophysics An Introduction, R.M.J. Cotterill, John Wiley&Sons Ltd.  (2002) West Sussex  ISBN 0-471-48537-3

Biophysics, Roland Glaser, Springer (2005), Berlin ISBN 978-3-662-04494-0

Biomedical Applications of Biophysics, Thomas Jue (ed), (2010) Springer ISBN 978-1-60327-233-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
21
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest