Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste önce temel molekül ve hücre özellikleri, fizyolojik prensipler tartışılacak; daha sonra biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve biyomateryaller kapsanacak ve bu konular kapsamında temel hayat bilimleri ile mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medikal ve biyomedikal terimleri açıklayabilecek
  • Biyomedikal mühendisliğindeki elektrik mühendisiliği ile temel mühendislikle ilgili problemleri belirleyebilecek
  • Biyomedikal sistemleri modelleyebilecek
  • Araştırma yapmak üzere mühendislik ve medikal literatüre ve veritabanlarına erişebilecek
  • İnsan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek
  • Biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek
  • Biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili konuları açıklayabilecek
  • Biyomolekül mühendisliği ile ilgili problemleri (örneğin d0ku mühendisliği, nanoteknoloji, bağışıklık mühendisliği gibi) açıklayabilecek
Ders Tanımı Biyomolekülsel ve Hücresel Özellikler, Fizyolojik Özellikler, Biyomekanik, Biyocihazlar, Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme, Biyoteknoloji, Bağışıklık Mühendisliği, Biyomateryaller

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş Bölüm 1 Ders Kitabı
2 Biyomolekülsel Özellikler Bölüm 2-4 Ders Kitabı
3 Hücresel Özellikler Bölüm 5 Ders Kitabı
4 Fizyolojik Özellikler Bölüm 6-7 Ders Kitabı
5 Fizyolojik Özellikler Bölüm 8-9 Ders Kitabı
6 Biyomekanik Bölüm 10 Ders Kitabı
7 Biyocihazlar Bölüm 11 Ders Kitabı
8 Arasınav
9 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
10 Biyosinyaller ve İşaret İşleme Ders notları
11 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
12 Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme Bölüm 12 Ders Kitabı
13 Biyoinformatik Ders notları
14 Biyomateryaller ve Yapay Organlar Bölüm 15 Ders Kitabı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009
Önerilen Okumalar/Materyaller J. Enderle, S. Blanchard and J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. 2nd/e, Academic Press, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
10
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
0
Proje
1
4
4
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.