Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 523 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 523
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknolojide kullanılan nanomalzemelerin sentez ve üretim yöntemlerini tanıtmak, öğrencilerin nanomalzemelerin boyutuna bağlı kimyasal ve fiziksel özelliklerin temel anlayışını geliştirmek ve öğrencilere nanomalzemelerin karakterizasyon tekniklerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • nanopartikül boyutunun nanomalzemenin morfoloji, kristal yapı ve reaktivite özelliklerini nasıl etkileyebileceğini açıklayabileceklerdir.
  • nanoteknolojide aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı yaklaşımlarını karşılaştırabileceklerdir.
  • çeşitli inorganik bileşiklerin nanoyapılı malzemelerini imal etmek için sentez yöntemlerini açıklayabileceklerdir.
  • inorganik nanopartiküllerin, bir boyutlu nanoyapıların, iki boyutlu nanoyapıların, ince filmlerin, nano gözenekli malzemelerin ve nanoyapılı dökme malzemelerin imalatı için çeşitli sentez yöntemlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Nanoyapılar ve mikro yapılar için farklı litografi yöntemlerinin nasıl kullanılabileceğini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders nanomalzemelerin fabrikasyonu ve sentezi, boyuta bağlı özellikleri, karakterizasyonu ve uygulamalarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanomalzemelere Giriş, Nanoteknolojinin Ortaya Çıkışı Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 1
2 Aşağıdan Yukarıya ve Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımlar, Nanoteknolojideki Zorluklar Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 1
3 Sıfır Boyutlu Nanoyapılar: Nanopartiküller Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 2
4 Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme Yoluyla Nanopartiküller Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 2
5 Birinci ara sınav
6 Tek Boyutlu Nanoyapılar: Nanoteller ve Nanorotlar Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 3
7 Kendiliğinden Büyüme, Şablon Tabanlı Sentez, Elektroeğirme, Litografi Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 3
8 İki Boyutlu Nanoyapılar: İnce Filmler Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 4
9 Film Büyümesinin Temelleri, Vakum Bilimi, Fiziksel Buhar Biriktirme, Kimyasal Buhar Biriktirme Polymer processing fundamentals,Tim A Osswald, Hanser/Garner Publication, 2015. ISBN: 9783446195714 Bölüm: 4
10 İkinci ara sınav
11 Atomik Katman Birikimi, Üst Yapılar, Kendinden Montaj, Langmuir – Blodgett Filmleri, Elektrokimyasal Birleştirme, Sol-Jel Filmler Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 4
12 Özel Nanomalzemeler Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 5
13 Karbon Fulleren ve Nanotüpler, Mikro Malzemeler, Organik-İnorganik Hibritler Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 5
14 Fiziksel Tekniklerle Üretilen Nanoyapılar Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Bölüm 6
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Guozhong Cao and YingWang, World Scientific (2011), ISBN: 13 978-981-4324-55-7 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
8
16
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.