BEN 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Biyomedikal Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı biyomedikal mühendisliğinin temelleri hakkında bilgi sunmaktır. Bu kapsamda, Biyomedikal Mühendisliği’nde mühendislik ve temel bilimlerin rolü, bu mühendisliğin insan anatomi ve fizyolojisiyle ilişkisi ve günümüzdeki çalışma alanları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medikal ve biyomedikal terimleri tanımlayabilecek,
  • Biyomedikal mühendisliğindeki tıp, temel bilimler ve mühendislik ile ilgili problemleri belirleyebilecek,
  • İnsan vücudunun biyomekanik özelliklerini açıklayabilecek,
  • Biyocihazlar ve sensörleri tanımlayabilecek,
  • Biyogörüntüleme ve işaret işleme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
  • Doku mühendisliği, nanoteknoloji, bağışıklık mühendisliği gibi biyomedikal ve biyomühendislik ile ilgili problemleri tanımlayabilecektir.
  • Model biyomedikal sistemleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders biyomoleküler ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği ve biyomateryalleri kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 1)
2 Biyomedikal Mühendisliğinde Moral ve Etik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 2)
3 Anatomi ve Fizyoloji John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 3)
4 Biyomekanik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 4)
5 Biyomateryaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 6)
6 Doku Mühendisliği John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 7)
7 Biyoenstrumantasyon ve Biyomedikal Sensörler John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 8, 9)
8 Ara sınav
9 Biyosinyaller John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 10)
10 Biyoelektrik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 11)
11 Fizyolojik Modelleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 12)
12 Genomiks ve Biyoenformatik John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 13)
13 Medikal Görüntüleme John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 16)
14 Biyomedikal Optik ve Lazer John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005 (Ch. 17)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering- Academic Press, 2005

Önerilen Okumalar/Materyaller

W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering. Cambridge University Press, 2009

Biosignal and Medical Image Processing, John L. Semmlow and Benjamin Griffel, CRC Press – 3rd edition (2014). ISBN: 1466567368

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
18
Final Sınavı
1
20
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest