Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyoyakıtlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 506
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyoyakıt üretiminde kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermek, biyoyakıt üretiminin kimyasal yöntemleri ile ilgili temel hesaplamaları gerçekleştirebilmek, biyoyakıt ve fosil yakıtlar arasındaki benzerlik ve farkları inceleyebilmek ve de biyoyakıt üretiminin ve de kullanımının ekonomik ve çevresel etkilerini irdelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyoyakıt üretimi için kullanılan organik kaynakların neler olduğunu açıklayabilecek
  • Farklı biyoyakıt üretim süreçlerini (gazifikasyon, transesterifikasyon, vs.) karşılaştırabilecek
  • Biyoyakıt üretim süreçlerinin aşamalarını sıralayabilecek
  • Biyoyakıt üretimi ile ilintili madde ve enerji denkliklerini hesaplayabilecek
  • Biyoyakıtlar ile fosil yakıtları enerji eldesi, üretim prosesleri ve çevresel etkiler açısından kıyaslayabilecek
  • Biyoyakıt üretiminin ekonomik ve çevresel etkilerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders biyoyakıtlara giriş, biyoyakıt kaynakları, biyoyakıt üretim süreçleri, enerji ve kütle denkliği hesaplamaları, biyoyakıt üretiminin ve de tüketiminin ekonomik ve çevresel etkilerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyoyakıtlara giriş, biyoyakıt türleri Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011), 1. Bölüm
2 Biyoyakıt kaynakları (birincil, ikincil ve üçüncül nesil bitkiler, algler) Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011), 4. bölüm
3 Biyoyakıt üretim süreçlerinin şematik yapısı Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 1. bölüm
4 Bitkilerden biyoyakıt üretim süreçlerinin matematiksel analizi Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 5., 6., 7. bölümler
5 Bitkilerden biyoyakıt üretim süreçlerinin matematiksel analizi (devam) Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) , 9., 10., 11. bölümler
6 Alglerden biyoyakıt üretim süreçlerinin matematiksel analizi Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 8. bölüm
7 Ara sınav
8 Biyoyakıt üretimi için reaktör tasarımı Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 5. bölüm
9 Biyoyakıt üretimi için reaktör tasarımı (devam) Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 5. bölüm
10 Biyoyakıtlar ile fosil yakıtlar arasındaki farklar ve benzerlikler Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 1. bölüm
11 Ara sınav
12 Biyoyakıtların Dünya çapında kullanım alanları Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 23. bölüm
13 Biyoyakıt üretiminin fizilibilite analizi Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011) 2. bölüm
14 Biyoyakıt üretiminin ve tüketiminin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011), 3. bölüm
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavına hazırlık

 

Ders Kitabı

Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies, R. Luque, J. Campelo, J. Clark, Woodhead Publishing (2011)

ISSN 978-1-84569-679-5             ISBN 978-0-85709-049-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Biofuels: Production, Application and Development, A. Scragg, Cambridge University Press (2009)     ISBN 978-1-84593-592-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
13
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
31
31
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.