BEN 517 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyomimetik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 517
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı biyomimetiği tanıtmak, biyolojik mekanizmalar ile bu yapıların taklit edilmesinin önemini irdelemek, biyomimetik ürünler ve uygulama alanlarını inceleyebilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyomimetik ve uygulamalarını açıklayabilecek
  • Doğal mekanizmaları tanımlayabilecek
  • Doğal yapılar ve biyomimetik yapıları karşılaştırabilecek
  • Biyomimetik ürünleri tartışabilecek
  • Biyomühendislik alanında biyomimetik ve uygulamalarını yorumlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders biyomimetik yapılar, biyolojik yapılar ve biyomimetik uygulamalar ile tıbbi alanda biyomimetik konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomimetiğe giriş Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2005), 1. Bölüm
2 Biyolojik mekanizmalar Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2005), 2. Bölüm
3 Doğal mekanizmalar ve biyomimetik yapılar Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2005), 2. Bölüm
4 Hücre-malzeme ara-yüzeyinde biyomimikri Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 3. Bölüm
5 Doku yapısı ve biyomimetik uygulamalar Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 4. Bölüm
6 Biyomimetik kompozitler Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 5. Bölüm
7 Ara sınav
8 Elektroaktif polimerler Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 6. Ve 7. Bölüm
9 Biyolojik fonksiyonel yüzeyler Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2005), 15. Bölüm
10 Biyomimetik ürünler Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 12. Bölüm
11 Tıbbi implantlar için biyomimetik Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 13. Bölüm
12 Tıbbi cihaz tasarımında biyomimetik uygulamaları Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 14. Bölüm
13 Ara sınav
14 Biyomimetik ve biyomühendislik uygulamaları Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), 16. 17. Bölüm
15 Biyomimetik ve karşılaşılan zorluklar
16 Final sınavına hazırlık

 

Ders Kitabı

Biomimetics: Biologically Inspired Technologies, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2005, Boca Raton  ISBN 0-8493-3163-3

Biomimetics: Nature-Based Innovation, Y. Bar-Cohen, CRC Press (2012), Boca Raton  ISBN 978-1-4398-3477-0

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
21
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest